Ana Sayfa***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim ----

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14 Ocak 2022 - 20:09 www.borsagundem.com

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 52.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 120.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028 1.010.276,17 1.321.130,380 130,76923 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028 Hamiline
B Grubu, SRVGY, TRESRGY00010 50.989.723,83 66.678.869,620 130,76923 B Grubu B Grubu, SRVGY, TRESRGY00010 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 52.000.000 68.000.000,000 130,76923

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 68.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8

Ek Açıklamalar
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak
Kayıtlı sermayesi 1.000.000.000,-TL, çıkarılmış sermayesi 52.000.000,-TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı geçmiş yıllar karlarından karşılanmak suretiyle, beheri 1 TL nominal değerde 68.000.000 adet pay karşılığı 68.000.000,-TL tutarında artırılarak 120.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ve artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 1.321.130,38 adet A Grubu ve 66.678.869,62 adet B Grubu olmak üzere toplam 68.000.000 adet payın bedelsiz olarak hissedarlara dağıtılmasına ilişkin gerekli muamelelerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
Katılanların oy birliği ile karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla...

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994424


BIST
-Foreks Haber Merkezi-