Ana SayfaBankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde değişiklik yapıldı----

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde değişiklik yapıldı

21 Eylül 2021 - 06:35 www.borsagundem.com

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin
Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde değişiklik yapıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun(BDDK) söz konusu Tebliği
Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara
İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin
dokuzuncu fıkrasının (d) bendi değiştirildi.

Buna göre, hazırlanan tablo esas alınmak suretiyle Bankaların Sermaye
Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
uyarınca standart yaklaşımın kullanıldığı risk tutarları için anılan
Yönetmeliğin Ek-1?inde tanımlanan her bir risk ağırlığına tekabül eden
kredi riski azaltımı öncesi ve sonrası toplam risk tutarı ve
özkaynaklardan indirilen tutarlar yayımlanacak.

Hazırlanan tablo esas alınmak suretiyle Bankaların Sermaye
Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
uyarınca içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımların kullanıldığı risk
tutarları için ilgili risk ağırlığı aralıklarına tekabül eden kredi
riski azaltımı öncesi ve sonrası toplam risk tutarı açıklanacak.

Söz konusu tablolar için:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210921-5.htm

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey