Ana SayfaTÜİK: İmalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki payı 2020 yılı için %16,3 olarak gerçekleşti----

TÜİK: İmalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki payı 2020 yılı için %16,3 olarak gerçekleşti

15 Eylül 2021 - 10:04 www.borsagundem.com

İmalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki payı 2020 yılı için
%16,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın
ortak çalışması neticesinde Sektör Bilançoları İstatistikleri idari
kayıtlara dayalı olarak 2009-2020 yıllarını kapsayacak biçimde
kamuoyuna sunulmuştur. İdari kayıtlar üzerinden yapılan 2020 yılı
çalışmasında ise bilanço esasına göre defter tutan 860 bin 382
girişimin kayıtları esas alınmıştır. Sektör Bilançoları
İstatistikleri'nin mevcut kapsamı, Kurumumuzca yayımlanan yıllık
sanayi ve hizmet istatistiklerinin ciro büyüklüğü ile kıyaslandığında
yaklaşık olarak %88'lik bir temsil payına sahip firmalardan
oluşmaktadır.

Çalışmada, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından derlenen gelir tablosu
ve bilanço kayıtları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan
istihdam verisi ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarından
derlenen kredi bakiyeleri kullanmıştır.

En fazla firma toptan ve perakende ticaret motorlu kara taşıtlarının
ve motosikletlerin onarımı sektöründe yer aldı

Firma sayısının sektörlere göre dağılımında, toptan ve perakende
ticaret motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü
280 bin 776 ile en başta yer aldı.

İmalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki payı 2020 yılı için
%16,3 olarak gerçekleşti.

En yüksek aktif büyüklük imalat sektöründe oluştu

Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2020 yılında toplam
aktif büyüklüğü 10 trilyon 596 milyar 683 milyon TL, kısa ve uzun
vadeli yabancı kaynaklar toplamı ise 7 trilyon 739 milyar 338 milyon
TL olurken, öz kaynakların toplamı 2 trilyon 857 milyar 345 milyon TL
oldu.

İmalat sektörü 3 trilyon 16 milyar 255 milyon TL aktif büyüklüğü ile
tüm sektörler arasında en önde geldi. Aktif büyüklüğünde ikinci sırayı
2 trilyon 348 milyar 878 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret
motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Öz
kaynaklar bakımından imalat sektörü 1 trilyon 4 milyar 88 milyon TL
ile ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 603 milyar 787 milyon TL ile
toptan ve perakende ticaret motorlu kara taşıtlarının ve
motosikletlerin onarımı sektörü, 371 milyar 942 milyon TL ile de
mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü takip etti.

En yüksek net kar imalat sektöründe en yüksek net zarar ulaştırma ve
depolama sektöründe oldu

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre, 2020 yılında
tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 221 milyar 648 milyon
TL olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 184 milyar 992 milyon TL ile en
yüksek net kar elde eden sektör oldu. Toptan ve perakende ticaret
motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 71 milyar
268 milyon TL bilgi ve iletişim sektörü ise 16 milyar 651 milyon TL
net kar elde etti. Ulaştırma ve depolama sektörü, 2020 yılını 40
milyar 976 milyon TL ve konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
sektörü ise 25 milyar 56 milyon TL net zarar ile tamamladı.

En yüksek yurtdışı satış imalat sektöründe gerçekleşti

Yurtdışı satışlara bakıldığında, en yüksek yurtdışı satış 838 milyar
851 milyon TL ile imalat sektöründe gerçekleşti. Toptan ve perakende
ticaret motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı
sektöründe yurtdışı satış 607 milyar 336 milyon TL oldu.

2020 yılında firmaların net satışları ve faaliyet karı arttı

Sektör Bilançoları kapsamında bulunan tüm firmaların toplam net
satışları 9 trilyon 316 milyar 769 milyon TL, toplam faaliyet karı
ise 608 milyar 162 milyon TL olarak gerçekleşti.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey