Ana SayfaResmi Gazete'de Bugün-15 Eylül----

Resmi Gazete'de Bugün-15 Eylül

15 Eylül 2021 - 06:35 www.borsagundem.com

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

?? Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
?? Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliği
?? Atatürk Üniversitesi İnsan Hakları ve Şiddetle Mücadele Bilincini
Güçlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
?? Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

?? Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)?de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/9)
?? Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına
Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

?? Anayasa Mahkemesinin 15/6/2021 Tarihli ve 2018/22162 Başvuru
Numaralı Kararı
?? Anayasa Mahkemesinin 30/6/2021 Tarihli ve 2018/18511 Başvuru
Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

?? Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
? T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç
Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey