Ana SayfaANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)----

ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)

13 Ağustos 2021 - 10:48 www.borsagundem.com

Deniz Yatırım Tarafından Hazırlanan Analiz:

"Koc Holding

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY22.70
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 22%
Piyasa değeri TRY57,565 mln

KCHOL Güçlü yıllık büyüme ile beklentilerin üzerinde sonuçlar açıkladı / olumlu
? Koç Holding, 2Ç21?de 3,198 milyon TL net kar (Konsensus: 2,385 milyon TL) açıkladı.
Holding?in daha önce sonuçlarını açıklayan bağlı ortaklıklarında görüldüğü gibi, hem
finans, hem finans dışı segment gelirlerinde yıllık bazda güçlü artışlar gerçekleşti. Net
kar, ortalama piyasa beklentisinin %34 üzerinde gerçekleşti. Sonuçların hisse
üzerinde olumlu etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.
? Holding?in finans dışı satış gelirleri 2Ç21?de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %143
oranında artarak 59,216 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.
? Konsolide satış gelirleri yıllık %116 artışla 74,655 milyon TL olurken, konsolide brüt
kar yıllık %52 artışla 15,329 milyon TL düzeyine yükseldi.
? Kombine satış gelirleri ise 2. çeyrekte yıllık %105 artışla 113,709 milyon TL düzeyinde
gerçekleşti. Yıllık bazda en yüksek gelir artışı enerji (%154) ve otomotiv (%107)
segmentlerinde görüldü. Yılın 6 aylık döneminde kombine gelirler içinde yurtdışı
gelirlerin payı %31 olurken, Tüpraş?ın dövize endeksli gelirleri dahil %50
düzeyindedir.
? Holding?in bünyesindeki şirketlere bakıldığında, 2. çeyrekte otomotiv şirketleri
(FROTO, TOASO, TTRAK, OTKAR) çip teminindeki sorunlara bağlı üretim duruşlarına
rağmen iç pazarda güçlü büyüme, ihracat kontratları, cazip ürün miksi ve maliyet
kontrolleri ile konsolide sonuçlara önemli katkı sağladı. Arçelik yükselen ham madde
fiyatlarına rağmen yurtiçi ve yurtdışı gelirlerdeki artış ve olumlu kur etkisi ile güçlü
sonuçlar açıkladı. Tüpraş bu dönemde ürün marjlarındaki ılımlı iyileşme, artan
kapasite kullanım oranı ve stok karının etkisiyle net kar elde etti. Yapı Kredi?de ise
artan TL mevduat maliyetleri olumsuz etkiye neden olurken, komisyon gelirleri artışı,
bireysel kredi büyümesi ve takipteki kredilerin sınırlı artışı olumlu faktörler olarak
öne çıktı.
? 2Ç21 sonu itibariyle Holding?in solo net nakit pozisyonu (YKB AT1 dahil) 455 milyon
USD olup (2020 sonu: 375 milyon USD, 1Ç21 sonu: 466 milyon USD) kombine net
borcun FAVÖK?e oranı 1,4x düzeyindedir. Solo yabancı para fazla pozisyonu ise 65
milyon USD seviyesine gerilemiştir (2020 sonu: 89 milyon USD, 1Ç21 sonu: 104
milyon USD).
? Genel Değerlendirme: Koç Holding?i, çeşitlendirilmiş portföyü, güçlü bilanço yapısı ve
sıkı risk politikaları ile temel olarak olumlu değerlendiriyoruz. Konsolide edilen
şirketlerin daha önce açıklanan sonuçlarında görüldüğü gibi 2Ç?de konsolide ve
kombine bazda güçlü sonuçlar açıklandı. Hisse performansına bakıldığında son 3
aylık dönemde KCHOL nominal olarak %22, endeks göreceli %17 getiri sağlamıştır.
Bununla birlikte net aktif değer (NAD) iskontosu portföyünde yer alan bazı şirketlerin
BIST?in oldukça üzerinde performans göstermesi ile tarihsel olarak en yüksek
seviyelerindedir

Tekfen Holding

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY15.05
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 48%
Piyasa değeri TRY5,569 mln

TKFEN Yatırım faaliyeti geliri marj azalışını telafi etti / sınırlı olumlu
? Tekfen 2Ç21?de 3,631 milyon TL gelir (Konsensus: 3,657 milyon TL), 264 milyon TL
FAVÖK (Konsensus: 415 milyon TL) ve 317 milyon TL net kar (Konsensus: 372 milyon
TL net kar) kaydetti. Satış gelirlerinde yıllık bazda artış görülürken, operasyonel kar
marjları 2Ç20?ye kıyasla ılımlı azalış gösterdi. Öte yandan yatırım faaliyetlerinden
gelirlerin (net 237,7 milyon TL) etkisiyle Şirket bu dönemde yıllık %223 artışla 317
milyon TL net kar elde etti. Sonuçların ortalama piyasa beklentisinin altında olmasına
karşın, net kardaki belirgin artış ve 2021 tahminlerindeki yukarı yönlü revizyon
dikkate alındığında hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etki görülebileceğini
düşünüyoruz.
? Taahhüt segmenti gelirleri 2Ç21?de yıllık %5 artışla 1,915 milyon TL olarak
gerçekleşti. Ancak yıllık bazda FAVÖK marjının daralması sonucunda 2Ç20?de oluşan
91 milyon TL FAVÖK?e karşılık bu dönemde 48 milyon TL FAVÖK elde edildi. Kalan iş
portföyü (backlog) ise Haziran sonu itibariyle 1,5 milyar USD oldu (2020 sonu: 1,4
milyar USD, Mart sonu: 1,6 milyar USD). Toplam backlog?un %98?i yurtdışı
projelerden oluşmaktadır.
? Kimya segmenti (gübre) gelirleri ise bu çeyrekte yıllık %130 artışla 1,524 milyon TL
düzeyinde gerçekleşti. 2Ç21?de pandeminin yarattığı belirsizlik ortamının
azalmasının da etkisiyle yurtiçi klasik gübre satışları %19 oranında artmıştır.
Fiyatlardaki sert yükseliş (ortalama USD bazında %42, TL bazında %75), gelir
büyümesi ve karlılığı destekledi. Gübre segmenti FAVÖK marjı 2Ç20?de %16 iken
2Ç21?de %20,5 seviyesine yükseldi.
? Bu çeyrekte toplam satışlar içinde taahhüt segmentinin payı %53 olurken, gübre
segmentinin payı %42?e yükseldi. 2Ç20?da payları sırasıyla %69 ve %25 idi.
? Holding?in konsolide net nakit pozisyonu Mart sonu itibariyle 121 milyon dolar iken,
Haziran sonu itibariyle 82 milyon dolar seviyesine geriledi.
? 2021 Beklentileri: Tekfen 2Ç sonuçlarının ardından 2021 tahminlerini revize etti.
Buna göre, toplam ciro beklentisi 14,093 milyon TL?den 16,519 milyon TL?ye
yükseltilirken, marjlarda azalışa işaret edecek şekilde FAVÖK tahmini 1,250 milyon
TL?den daha sınırlı bir artışla 1,277 milyon TL?ye revize edildi. Öte yandan yıl sonu
net kar tahmini 631 milyon TL?den 1,022 milyon TL?ye çekildi.
? Genel Değerlendirme: Taahhüt segmentinde henüz belirgin bir toparlanma
görülmezken, gübre segmenti hacim ve fiyatlama anlamında güçlü seyrini koruyor.
Şirket?in 2021 tahminlerinde yaptığı yukarı yönlü revizyonla birlikte sonuçların kısa
vadede kısmi olumlu hareketliliğe neden olabileceğini düşünüyoruz. TKFEN son 6
aylık dönemde nominal bazda %16 değer kaybederken endeksin %10 altında
performans göstermiştir. Yakın vadeli bakıldığında ise bir aylık dönemde %4 nominal
getiri ve -%2 relatif getiri ile ılımlı bir toparlanma çabası görülmektedir. Mevcut
durumda gübre segmentindeki olumlu performansın sürdürülmesi kritik önem
taşırken hisseye yönelik yatırımcı ilgisinin artması için taahhüt tarafından olumlu
gelişmeler görülmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Ulker

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY20.06
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 39%
Piyasa değeri TRY6,861 mln

ULKER 2Ç21 net rakamı beklentilerin altında geldi / sınırlı olumsuz
? Ülker Bisküvi, 2Ç21?de 2.542 milyon TL gelir (Konsensus: 2.489 milyon TL), 352
milyon TL FAVÖK (Konsensus: 354 milyon TL) ve 207 milyon TL net kar (Konsensus:
227 milyon TL) açıkladı. Şirket?in operasyonel sonuçları beklentilere paralel gelirken,
efektif vergi oranındaki artış net karın ortalama piyasa beklentisinin %9 altında
gelmesine sebep oldu. Sonuçların, hisse performansı üzerinde sınırlı olumsuz
etkisinin olacağını tahmin ediyoruz.
? Şirket'in satış gelirleri 2Ç21'de yıllık %19 artışla 2.542 milyon TL'ye yükseldi. 2Ç21
konsolide satış hacimlerine bakıldığında, satışlar içinde en büyük paya sahip olan
bisküvi kategorisinde yıllık %8,3 daralma, çikolata kategorisinde %3,7?lik azalış
yaşanırken, kek kategorisinde yıllık %21,9?luk bir yükseliş olduğu gözlemlenmiştir.
Bisküvi, çikolata ve kek kategorilerinin satış gelirlerinde sırasıyla yıllık %17,3, %16.6
ve %51,2?lik artış söz konusudur.
? Bu dönemde brüt kar rakamında yükseliş yıllık %5 ile sınırlı kalırken operasyonel
giderlerdeki yükseliş yıllık %26 artmıştır. Esas faaliyet karındaki yıllık azalış kaynaklı
2Ç21 FAVÖK yıllık bazda %7 azalarak beklentilere paralel 352 milyon TL seviyesinde
olup FAVÖK marjı da operasyonel giderlerdeki yükselişin negatif etkisi ile yıllık bazda
390 baz puan daralarak %13,8 seviyesinde gerçekleşti.
? Şirket, 2Ç21'de yatırım faaliyetlerinden net 782 milyon TL gelir kaydederken 2Ç20?de
bu rakam yaklaşık 110 milyon TL net zarar seviyesinde gerçekleşmişti. Şirket, esas
faaliyet karındaki düşüş ve 704 milyon TL net finansman gider kaydetmesi sebebiyle
2Ç21 kar rakamı piyasa beklentisi olan 227 milyon TL?nin altında 207 milyon TL
gelmiştir.
? Genel Değerlendirme: 2Ç21 döneminde yıllık yüksek baz etkisi olduğu
düşünüldüğünde hacim daralmasının makul olduğu düşüncesindeyiz. Hisse, yıl
başından itibaren endeksin %8 altında performans göstermiştir. Geriye dönük 12
aylık verilere göre hisse 5,3x F/K ve 9,1x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Anadolu Efes Biracilik

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY22.08
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 32%
Piyasa değeri TRY13,074 mln

AEFES 2Ç21 sonuçlarında satış geliri artarken net kar beklentilerin altında kaldı
/ nötr
? Anadolu Efes, 2Ç21?de 10,387 milyon TL gelir (Konsensus: 9,914 milyon TL), 2,008
milyon TL FAVÖK (Kons.: 1,997 milyon TL) ve 415 milyon TL net kar (Kons.: 435
milyon TL) açıkladı. Satış geliri ve FAVÖK beklentilerin üzerinde gelirken, net kar
konsensusun yaklaşık %5 altında gerçekleşti. Sonuçların hisse performansı üzerinde
önemli bir etki yaratacağını düşünmüyoruz.
? 2Ç21 konsolide net satış geliri, %47 oranında artış ile 10.387 milyon TL seviyesine
yükselmiş olup kur etkisinden arındırılmış net satış gelir büyümesi ise %31,1
seviyesinde gerçekleşmiştir. Satış gelirlerinin artmasındaki ana etmenler, hacim
performansı ve fiyat artışlarına ek olarak premium segmente odaklanılması, etkin
iskonto yönetimi ve özellikle meşrubat operasyonlarındaki ürün önceliklendirmesi
olmuştur.
? 2Ç21?de bira grubu konsolide satış hacmi yıllık bazda %4,1 artış göstererek 10,9 mhl
seviyesine ulaşmıştır. Bölge bazlı hacimleri incelediğimizde Türkiye ve BDT
ülkelerinde görülen çift haneli hacim büyümesi katkı sağlamıştır. Böylece, yılın ilk
yarısında hacimler yıllık %4,2 oranında artışla 18,2 mhl seviyesine ulaşmıştır.
? 2Ç21 FAVÖK rakamı, yıllık bazda %33?lük artış ile 2,008 milyon TL seviyesine
ulaşmıştır. Türkiye bira operasyonları FAVÖK marjı, lansman harcamalarının sonucu
olarak yüksek seyreden operasyonel giderlere rağmen net satış gelirleri artışı ile
beraber 2Ç21?de iyileşme kaydetmiştir. BDT ülkeleri yüksek performans gösterirken,
Rusya FAVÖK marjı bazı operasyonel giderlerin zamanlamasındaki kaymalar ve
geçen yıla kıyasla daha yüksek gerçekleşen pazarlama giderleri sebebiyle baskı
altında kalmıştır. Meşrubat operasyonları FAVÖK marjı kontrollü harcamalar ve
13 AĞUSTOS 2021 CUMA GÜNLÜK BÜLTEN
10 DENİZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU
operasyonel giderlerdeki tasarrufların yanı sıra güçlü gelir performansı sayesinde
olumlu seyretmiştir.
? 2Ç21 döneminde konsolide net kar yıllık bazda %13 oranında artarak 415 milyon TL
seviyesine gelmiştir. Bu artışın sebebi operasyonel karlılığın yıllık bazda iyileşmesi ve
CCİ?de kaydedilen yüksek kur gelirleridir.
? 2020 yıl sonunda 1,2x olan Net Borç/FAVÖK rasyosu 2Ç21 döneminde daralarak 1.0x
seviyesine gelmiş, makul seyrini sürdürmüştür.
? Yönetim, ilk yarıda beklentisinin üzerinde sonuçlar almasının akabinde 2021 yılı
hacim ve gelir beklentilerini revize etmiş olup: (i) Konsolide satış hacminde orta
haneli büyüme (ii) Konsolide net satışların kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış
olarak yüksek-onlu yüzdelerde artmasını beklemektedir.
? Genel değerlendirme: Satış gelirlerinde artış ancak operasyonel kar marjlarında hafif
daralma ve beklentinin altında kar açıklanması dikkat çekerken, borçlanmanın makul
seyri sürdürülmüştür. Net yabancı para pozisyonu 6,674 milyon TL olup kur
hassasiyeti bulunmaktadır. Yüksek ihracat rakamları kur riskine karşı doğal bir hedge
niteliğindedir. AEFES yılbaşından bu yana relatif olarak endeksin %6 üzerinde getiri
sağlamıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 10,2x F/K ve 3,3x FD/FAVÖK
çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Mlp Saglik Hizmetleri

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY24.50
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 35%
Piyasa değeri TRY5,097 mln

MPARK 2Ç21 sonuçları beklentilerin üzerinde geldi / olumlu
? MLP Sağlık, 2Ç21?de 1,331 milyon TL gelir (Konsensus: 1,243 milyon TL / Deniz: 1,217
milyon TL), 305 milyon TL FAVÖK (Kons.: 304 milyon TL / Deniz: 294 milyon TL) ve 82
milyon TL net kar (Kons.: 61 milyon TL / Deniz: 54 milyon TL) açıkladı. 2Ç21 sonuçları
konsensusun ve tahminlerimizin üzerinde performans sergiledi. Sonuçların hisse
üzerinde olumlu bir etki yaratacağı beklentisindeyiz.
? Şirket?in satış gelirleri 2Ç21?de %75 artarak 1,331 milyon TL seviyesine ulaştı. Satış
gelirlerindeki yıllık bazda artışı destekleyen sebepler (i) 2Ç20?de pandemi sebebiyle
%15?lik daralma neticesinde oluşan düşük baz etkisi (ii) yurt içi hasta hasılatının
çeyreksel olarak güçlü büyümeye devam etmesi (iii) yabancı sağlık turizmi
gelirlerinin hızlı toparlanması olarak karşımzıa çıktı.
? 2Ç21?de özel sağlık sigortası hasılatı özellikle tamamlayıcı sağlık sigortasının
katkısıyla %155 oranında artarken, yabancı sağlık turizmi hasılatı 2Ç20?de izlediğimiz
%67?lik daralma sebebiyle oluşan düşük baz etkisi ve bu yıl uluslararası uçuşlardaki
kademeli açılma sayesinde %308 oranında arttı.
? 2Ç21?de FAVÖK yıllık bazda %67 oranında artarak 305 milyon TL?ye ulaştı. Bu artışta
satışların maliyetinin 2Ç21?de yıllık bazda %79 seviyesinden %75?e daralması öncü
etken oldu.
? Şirket, 2Ç21?de geçtiğimiz yıl aynı dönem izlenen net zarar görünümünden iyileşerek
82 milyon TL kar açıkladı. 2Ç21 net kar marjı %6,1 olup net kardaki bu iyileşme
hasılattaki geçen seneye göre hızlı toparlanma, etkin maliyet yönetimi ve finansman
giderlerinin (net borçluluğa ait kur riskinin kapanması sebebiyle) azaltılması ile
mümkün oldu.
? 2020 yılsonunda Net Borç/FAVÖK rasyosu ise 2.4x olan Şirket, 2Ç21?de bu çarpanı
hem azalan net borç hem artan FAVÖK?ün katkılarıyla 1.9x seviyesinde gerilemiştir.
? Genel değerlendirme: 2Ç21 döneminde satış gelirlerinde ve operasyonel kar
marjlarındaki büyüme ile dikkat çeken, piyasa beklentilerinin üzerinde sonuçlar
açıklayan Şirket, net borcunun azalmasıyla da öne çıkmıştır. Mevcutta döviz açığı
bulunmamakta olup kur hassasiyeti düşüktür. Hisse yıl başından bu yana relatif
olarak endeksin %26 üzerinde getiri sağlamıştır. Hisse, geriye dönük 12 aylık verilere
göre hisse 27,6x F/K ve 6,3x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Ege Gubre

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY183.40
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 43%
Piyasa değeri TRY1,834 mln

EGGUB 2Ç21 sonuçlarında satış geliri ve operasyonel kar marjları arttı / sınırlı
olumlu
? Ege Gübre, 2Ç21?de 201 milyon TL satış geliri, 62 milyon TL FAVÖK ve 37 milyon TL
net kar açıkladı. 2Ç21 sonuçlarında hem satış geliri, hem de operasyonel kar marjları
yıllık bazda artış gösterdi. Sonuçların hisse üzerinde sınırlı olumlu bir etki yaratacağı
beklentisindeyiz.
? Şirket, 2Ç21?de %71?i yurt içi operasyonlarından kaynaklanmak üzere 201 milyon TL
satış geliri kaydetmiş olup, bu gelirler yıllık bazda %28 arttı. İlk 6 aylık dönemde ise
toplam satış gelirleri yıllık bazda %8 oranında artarak 457 milyon TL seviyesine ulaştı.
? Şirket?in 1Y21 dönemi toplam satış gelirlerinde gübre üretimi ve satışının payı %69 ,
liman faaliyetlerinin payı %29, tank çiftliği faaliyetlerinin payı %2 seviyesinde izlendi.
? 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 96.207 tonu üretimden, 22.518 tonu tedarikten
olmak üzere toplam 118.725 ton çeşitli cinslerde gübre satışı gerçekleştiren Şirket,
2020 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 56.498 tonu üretimden, 120.077 tonu
tedarikten olmak üzere toplam 179.575 ton çeşitli cin
-Foreks Haber Merkezi-