Ana Sayfa***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı----

***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

04 Mayıs 2021 - 19:27 www.borsagundem.com

***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/12/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Banvit Foods SRL
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Civciv ve yem üretimi
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
119.211.680 RON
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
04.05.2021
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
119.211.680 RON
Beher Pay Fiyatı
0,38 Euro
Toplam Tutar
20.300.000 Euro
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
% 0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
% 0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%9,20
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%4,97
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
31.05.2021 tarihli Finansal Tablolar kapsamında hesaplanacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Genel kurumsal ihtiyaçlar için değerlendirilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yoktur
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Aaylex System Group S.A
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
17/12/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Piyasa şartlarına uygun olarak işlem bedeli belirlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
--
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
--
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
--
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
--
Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 17.12.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Şirketimiz tarafından Şirketimizin %0,01 oranında pay sahibi olduğu ve Şirketimizin %100 pay sahibi olduğu Nutrinvestment B.V.'nin %99,99 oranında pay sahibi olduğu Banvit Foods S.R.L.'nin paylarının tamamının Aaylex System Group S.A.'ya toplam 20.300.000 Euro devir bedeli ile devrine dair pay devir sözleşmesinin imzalandığı kamuya açıklanmıştı. Sözleşme kapsamında yer alan ön koşulların tamamlanması ile, pay devir işlemleri 04.05.2021 tarihinde gerçekleşmiş ve devir işlemi tamamlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934509


BIST