Ana Sayfa***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor ----

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor

04 Mayıs 2021 - 19:05 www.borsagundem.com

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3.747.345 2.621.600
Satışların Maliyeti
-2.480.414 -1.800.042
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.266.931 821.558
BRÜT KAR (ZARAR)
1.266.931 821.558
Genel Yönetim Giderleri
-193.255 -148.360
Pazarlama Giderleri
-590.729 -507.318
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 80.384 54.299
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -75.777 -77.421
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
487.554 142.758
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 6.425 1.608
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -6.161 -5.302
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -333 -1.611
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
487.485 137.453
Finansman Gelirleri
20 478.441 285.581
Finansman Giderleri
20 -366.554 -305.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
599.372 117.372
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-176.885 -52.272
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-184.642 -88.374
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 7.757 36.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
422.487 65.100
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.441
DÖNEM KARI (ZARARI)
422.487 62.659
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.299 -32.949
Ana Ortaklık Payları
22 403.188 95.608
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,01585000 0,00385500
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,00000000 -0,00009600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
557.188 264.675
Dönem Karı (Zararı)
422.487 62.659
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
422.487 65.100
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -2.441
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
373.976 347.425
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
250.298 223.177
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.528 2.891
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.819 4.163
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.716 -6.574
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.575 5.302
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
48.029 42.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.029 42.600
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
75.722 55.363
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -47.514 -30.958
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 123.236 86.321
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-191.064 -39.198
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.491 5.350
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.491 5.350
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 333 1.611
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
176.885 52.327
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 3.311 -1.608
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 3.311 -1.608
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20 4.425 4.912
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-61.252 -6.702
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-791.697 -325.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
36.762 -32.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-828.459 -292.587
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-360.509 -272.212
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
865.917 454.612
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
218.426 264.059
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
647.491 190.553
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
225.037 136.037
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
225.037 136.037
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
735.211 403.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-39.302 -34.274
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-130.865 -79.524
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.856 -24.909
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-276.583 -476.464
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.302 5.349
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.302 5.349
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-296.222 -155.253
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -282.730 -147.920
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -13.492 -7.333
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16.337 -326.560
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-780.646 -190.140
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 186.554 905.944
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -611.109 -1.014.243
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -33.958 -16.238
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-521 8.551
Ödenen Temettüler
-211.167 0
Ödenen Faiz
-157.959 -105.112
Alınan Faiz
47.514 30.958
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-500.041 -401.929
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
456.325 187.903
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.716 -214.026
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.660.596 2.822.808
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.616.880 2.608.782


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.616.880 4.660.596
Finansal Yatırımlar
6.827 23.164
Vadeli Mevduatlar
5 6.827 23.164
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
1.813.624 1.092.390
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 259.322 296.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.554.302 796.305
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8 42.772 33.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 42.772 33.876
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
6 55.537 36.216
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 55.537 36.216
Stoklar
1.403.251 1.041.025
Peşin Ödenmiş Giderler
9 416.664 298.718
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 416.664 298.718
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
241.686 248.651
Diğer Dönen Varlıklar
17 219.214 282.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 219.214 282.287
ARA TOPLAM
8.816.455 7.716.923
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.816.455 7.716.923
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
48.348 47.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
48.348 47.230
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
6 8.761 6.696
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 8.761 6.696
Maddi Duran Varlıklar
11 8.265.636 7.343.668
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 199.639 193.812
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.946.114 3.447.193
Şerefiye
13 1.148.737 983.477
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.797.377 2.463.716
Peşin Ödenmiş Giderler
9 188.178 208.474
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 188.178 208.474
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 244.245 183.335
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.900.921 11.430.408
TOPLAM VARLIKLAR
21.717.376 19.147.331
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 642.489 985.021
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 642.489 985.021
Banka Kredileri
7 642.489 984.451
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
570
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 332.438 314.706
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 332.438 314.706
Banka Kredileri
277.764 258.507
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
54.674 56.199
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
2.686.694 1.837.208
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 691.137 479.707
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.995.557 1.357.501
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
44.019 50.009
Diğer Borçlar
8 785.963 518.142
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
785.963 518.142
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0 58.166
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 0 58.166
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
86.221 62.430
Kısa Vadeli Karşılıklar
102.035 78.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
102.035 78.702
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 446.389 418.125
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
446.389 418.125
ARA TOPLAM
5.126.248 4.322.509
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.126.248 4.322.509
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.331.196 4.860.685
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 5.331.196 4.860.685
Banka Kredileri
5.150.695 4.681.884
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
180.501 178.801
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
58.585 49.475
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 53.718 46.722
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.867 2.753
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
6 297.129 213.420
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
297.129 213.420
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
151.344 146.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
151.344 146.826
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 893.604 813.961
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 3.814 3.814
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.814 3.814
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.735.672 6.088.181
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.861.920 10.410.690
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.579.721 7.662.411
Ödenmiş Sermaye
18 254.371 254.371
Sermaye Düzeltme Farkları
18 -8.559 -8.559
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
214.241 214.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-4.748 -4.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.739 -24.739
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.739 -24.739
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.521 -34.521
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.782 9.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.161.205 3.435.916
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.399.100 4.370.130
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.237.895 -934.214
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-190.085 -141.940
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.047.810 -792.274
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 226.524 206.683
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.358.238 2.356.575
Net Dönem Karı veya Zararı
403.188 1.232.671
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.275.735 1.074.230
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.855.456 8.736.641
TOPLAM KAYNAKLAR
21.717.376 19.147.331


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 3.699.139 -424.014 184.044 1.652.554 965.769 6.515.034 854.315 7.369.349
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.734 -148.361 965.769 -870.161 -4.019 11.947 7.928
Dönem Karı (Zararı)
95.608 95.608 -32.949 62.659
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
48.734 -148.361 965.769 -965.769 -99.627 44.896 -54.731
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 3.747.873 -572.375 184.044 2.618.323 95.608 6.511.015 866.262 7.377.277
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -34.521 9.782 4.370.130 -934.214 206.683 2.356.575 1.232.671 7.662.411 1.074.230 8.736.641
Transferler
19.841 -19.841
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.028.970 -303.681 1.232.671 -829.483 1.128.477 201.505 1.329.982
Dönem Karı (Zararı)
403.188 403.188 19.299 422.487
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.028.970 -303.681 1.232.671 -1.232.671 725.289 182.206 907.495
Kar Payları
-211.167 -211.167 -211.167
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -34.521 9.782 5.399.100 -1.237.895 226.524 3.358.238 403.188 8.579.721 1.275.735 9.855.456


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
422.487 62.659
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
907.495 -54.731
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.211.176 93.630
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.211.176 93.630
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.604 -6.224
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-57.604 -6.224
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-319.420 -183.867
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-319.420 -183.867
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
73.343 41.730
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
73.343 41.730
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
907.495 -54.731
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.329.982 7.928
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
201.505 11.947
Ana Ortaklık Payları
1.128.477 -4.019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934502


BIST