Ana SayfaANALİZ-Sektör Haberleri/Otomotiv(ICBC Yatırım)----

ANALİZ-Sektör Haberleri/Otomotiv(ICBC Yatırım)

08 Nisan 2021 - 08:51 www.borsagundem.com

ICBC Yatırım Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz:
"Zayıf yurt içi görünüm. 2019 yılından ve 2020'nin 2. çeyreğinden
gelen ertelenmiş talep, düşük faiz kampanyaları ve satış fiyatlarının
(kur ve vergi sebebiyle) artacağı beklentisi ile 2020 yılının
Temmuz-Ekim döneminde yurt içi pazar 2,5 kat büyüdü. 2020 yılında
toplam binek oto ve hafif ticari araç satışları %61 artarak son 3
yılın en yüksek seviyesi olan 773 bine ulaştı. Yüksek seyreden kur ve
faizlerin bu yıl yurt içi pazara olumsuz yansıyacağını ve satışların
%11 düşeceğini öngörüyoruz.
İhracat pazarlarında temkinli iyimser hava. Türkiye'nin otomotiv
ihracatı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yıla göre %14 gerilerken
ihracat gelirleri %3 azaldı. Özellikle Nisan-Mayıs aylarında bir
toparlanma beklemekle beraber, elektronik bileşen tedariğindeki global
sıkıntıların sürmesi satışları olumsuz etkileyebilir. Otomotiv
ihracatımızın %78'ini oluşturan Avrupa'da hem devam eden pandemi
koşulları hem de kriz sonrası tüketim alışkanlıklarının görece
temkinli olması sebebiyle otomotiv ihracatımızda beklenen iyileşmenin
tahminlerden yavaş olabileceğini düşünüyoruz.
Değerlemeler çok yükseldi. Haziran ayından bu yana otomotiv
hisselerinin toplam piyasa değeri euro bazında ikiye katlarken BIST30
%7 geriledi. Sırasıyla, TTRAK, FROTO, OTKAR ve DOAS'ın piyasa
değerleri euro bazında 2 kattan fazla yükselirken TOASO ve ASUZU'nun
performansları oldukça geride kaldı. Bununla birlikte, FROTO son 10
yıllık ortalama F/K ve FD/FAVÖK çarpanlarının üzerinde işlem gören tek
otomotiv hissesi olmaya devam ediyor. Geriye kalan otomotiv hisseleri
(DOAS, OTKAR, TOASO, TTRAK) ise tarihi ortalamalarının %20, tarihi
zirvelerinin %50 altından işlem görüyor.
Haziran 2020?den bu yana otomotiv hisseleri çok güçlü performans
sergiledi Son 4 yıllık performansa baktığımızda, piyasa değerine göre
ağırlıklandırdığımız 6 otomotiv hissesinden oluşturduğumuz endeks ile
BIST30 endeksi Haziran 2020?ye kadar paralel bir seyir izledi. O
tarihten sonra otomotiv endeksi euro bazında iki kat yükselirken,
BIST30 endeksi %7 geriledi. Haziran?dan bu yana TTRAK, FROTO, OTKAR ve
DOAS?ın piyasa değerleri euro bazında 2 kattan fazla yükselirken TOASO
ve ASUZU ciddi şekilde geride kaldılar. Bu 10 aylık sürenin öncesinde
oluşturduğumuz otomotiv endeksinde FROTO?nun ağırlığı %51 iken,
hissenin %151 yükselmesiileağırlığı%60?açıktı. 2018?den bu yana DOAS
ve TTRAK?ın piyasa değerleri euro bazında 4 katına yükselirken, ASUZU,
FROTO ve OTKAR 2 kattan fazla arttı. TOASO isegörecesabitkaldı.
Değerleme iskontosu olan hisseler hala bulunuyor FROTO, 10 yıllık
F/K ve FD/FAVÖK ortalamalarına göre daha yüksek seviyeden işlem gören
tek otomotiv hissesi. Hisse aynı zamanda birkaç hafta önce ulaştığı
tarihi zirve çarpanlarının sadece biraz altından işlem görüyor. Diğer
4 otomotiv hissesi (DOAS, OTKAR, TOASO ve TTRAK)
ortalamalarınagöre%20,tarihizirvelerinegöre%50iskontodaişlemgörüyorlar.
Global otomotiv hisseleri 2021 Bloomberg tahminlerine göre 11,2
F/K ve6,5FD/FAVÖK çarpanlarındanişlemgörüyor. Yine Bloomberg konsensüs
tahminlerine göre, FROTO yurt dışı benzerlerine göre daha pahalı
oranlarda işlem görürken DOAS ve
TOASO?nunçarpanlarıbenzerlerinegöreiskontolu.
Yüksek temettü ödemeleri devam etti Otomotiv şirketleri temettü
dağıtım oranlarını yüksek tutmaya devam ettiler. 2020 yılında
kısıtlamalar gereği biriken ödemelerin yanısıra net karlarda görülen
ciddi artışlar bu yılki kar payı ödemelerine olumlu yansıdı. Özellikle
Doğuş Otomotiv ve Ford Otosan?ın kar payı ödemeleri ciddi
şekildeyükseldi. Doğuş Otomotiv 30 Nisan ve 30 Kasım tarihlerinde 2
eşit taksitte toplam 2,32 TLnet kar payı ödeyecek. Ford Otosan 24
Mart?ta 5,46 TLnet kar payı ödedi ve şirketin yılın ikinci yarısında
bir ödeme daha yapacağını düşünüyoruz (tahmin: TRL2.67 net). Tofaş 23
Mart?ta 2,55 TL net temettü ödemesigerçekleştirdi.
Yurt içi pazarın daralacağını öngörüyoruz 2019?da yüksek faiz
oranları ve 2020?nin 2. çeyreğinde pandemi kısıtlamaları sebebiyle
ertelenen talep ile geçen sene gerçekleştirilen düşük faiz
kampanyalarınınetkisiyle,ÖTV vekur
artışındandolayıbeklenenfiyatartışları
öncesindeTemmuz-Ekimarasındayurtiçipazar2,5katbüyüdü. Toplam iç pazar
773 bin adet ile son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu sürede
otomotiv kredilerinde faiz oranları bir yıl önceki %28-29
seviyelerindenHaziran-Temmuz2020?de%11-12seviyelerinegeriledi.Bununsonucundaotomotivkredileriikiyekatladı.
Otomotiv satışları tüketici güveni ile güçlü bir korelasyon
göstermektedir. Tüketici güveni son on yılın dibinden bir toparlanma
gösterirken, otomotivsatışlarıözelliklekredibüyümesiilezirveye
yükseldi.Dolayısıyla2021yılındapazarınzayıflamasınıbekliyoruz. 2020
yılında zayıf tüketici algısına rağmen, artan e-ticaret satışları ve
toplu taşıma araçlarını tercih etmeyen tüketiciler ile satışlar bir
önceki yıla göre %61 yükseldi. Mart 2021 itibarıyla, son 12 ayın
toplam pazar büyüklüğü 847 bin adet ile Temmuz 2018?den bu yana en
yüksek seviyeye ulaştı. 2021yılındayüksek baz,yüksek
seyredenfaizoranlarıvekurdanetkilenensatış
fiyatlarısebebiylepazarın%11 daralmasınıbekliyoruz.
İhracat Avrupa?nın toparlanma hızına bağlı olacak 2020 yılında
Türkiye?nin otomotiv ihracatı %27 daralırken, ihracat gelirleri dolar
bazında %17 azaldı. Sektör 2021?e de yavaş bir başlangıç yaparken ilk
iki ayda hacim %14, gelirler %3 düştü. Özellikle Nisan-Mayıs aylarında
geçen yılın düşük bazı sebebiyle bir toparlanma olmasını bekliyoruz.
Ancak elektronik bileşen (mikroçip) tedarikindeki sıkıntılar sebebiyle
üretim ve satışlar yakın gelecekte olumsuz etkilenebilir. Bununla
birlikteAvrupa?nınbazıkesimlerindepandemisebebiylekısıtlamalardevamediyor.
2021 yılında Ford Otosan 325-335 bin ihracat öngörüyor (2020: 254
bin). Tofaş ise 150-165 bin adet ihracat öngörüyor (2020: 118 bin).
Bizim tahminlerimizbuöngörülerinaltsınırınadahayakınseviyelerde.
Avrupa Türkiye?nin otomotiv ihracatının %78?ini oluşturuyor,
dolayısıyla aşılama çabalarının yavaş seyri sektöre olumsuz
yansıyacaktır. Avrupa otomotiv pazarı 2007?de 18,4 milyon adet ile
rekor kırarken, ardından ekonomik kriz ile 5 yıl boyunca zayıflayarak
13,2 milyon adede geriledi. Daha sonraki 5 yıl boyunca pazar büyüdü ve
pandemi öncesinde bir önceki zirvesine yaklaştı. Ancak pandemi ile
birlikte tekrar düşüşe geçen satışlarile
pazar13,1milyonseviyesinegerilediki,bu2013?tekidip seviyenin
bilealtında.Özellikleekonomik kriz çıkışlarında Avrupalıtüketicilerin
satın almaalışkanlıklarınıngöreceyavaş
olduğunuvedolayısıylapiyasanınihracatbeklentilerininbiraziyimserkalabileceğinidüşünüyoruz.

Önerilerimiz Tofaş için AL, Doğuş Otomotiv ve Ford Otosan için SAT
DoğuşOtomotiv: SAT(Hedef:23TL) Yüksek faiz ve zayıf kur ithal otomotiv
satışlarına olumsuz yansıyacaktır. Geçen sene satışları %63 büyüyen
Doğuş için bu sene %13 hacim daralması öngörüyoruz. Şirketin neredeyse
tamamı bir yıl içinde geri ödenecek olan toplam 2,39 milyar TLborcu
bulunuyor (ortalama faiz: %13). Artan faiz oranları ile giderlerin
artacağını düşünüyoruz. Ayrıca 30 Nisan ve 30 Kasım?da yapıalcak
toplam 600 milyon TL kar payı ödemesi ile
borcunyükselmesinibekliyoruz. Ford Otosan:SAT(Hedef:135TL) Avrupa?nın
çeşitli bölgelerindeki kısıtlamalar, aşılamanın yavaş seyri ve
mikroçip arzındaki sıkıntılar yakın vade ihracat hacimlerine olumsuz
etkide bulunacaktır. Yine de şirket için 2021 yılında %28 ihracat
artışı öngörüyoruz. Yurt içi satışlarının ise yüksek faiz ve zayıf kur
sebebiyle geçen yılın %10 altına gerilemesini bekliyoruz. Şirket için
2021 FAVÖK marjı beklentimiz %8,8 konsensüs beklentisinin (%9,8)
oldukça altında. Hisse yatırım
haberleriyleyılbaşındanbuyana%60yükseldi. Tofaş:AL(Hedef: 41TL)
Avrupa?da süregelen kısıtlamalar, aşılamanın yavaş seyri ve mikroçip
sıkıntıları Tofaş için de kısa vadede olumsuz olmakla birlikte,
2016?dan bu yana yıllık ortalama %20 civarı gerileyen ihracat
hacimlerinde bu sene %30 büyüme öngörüyoruz. 2020?de %83 büyüyen yurt
içi satışlarının ise bu sene %9 daralmasını bekliyoruz. Yurt içi
satışların ağırlığının azalması sonucunda FAVÖK marjında 60 baz
puanlık bir gerileme tahmin ediyoruz. Yakın geçmişte tamamlanan
Fiat-Chrysler birleşmesi sonrasında Doblo hakkında yeni bir yatırım
haberinin yılın ikinci yarısında
açıklanabileceğinivebununhisseyeolumluyansıyabileceğinidüşünüyoruz."

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey