Ana SayfaResmi Gazete'de Bugün-8 Nisan----

Resmi Gazete'de Bugün-8 Nisan

08 Nisan 2021 - 06:26 www.borsagundem.com

CUMHURBAŞKANI KARARI
?? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve
1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya
Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması
Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik?Yapılmasına İlişkin Karar
(Karar Sayısı: 3795)
YÖNETMELİKLER
?? Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine
Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (Karar
Sayısı: 3791)
?? Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(Karar Sayısı: 3792)
?? Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3793)
?? Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin
Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:
3794)
?? Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
?? İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
GENELGE
?? 8 Nisan Romanlar Günü ile İlgili 2021/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı
Genelgesi
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
?? Anayasa Mahkemesinin 24/12/2020 Tarihli ve E: 2017/21, K: 2020/77
Sayılı Kararı
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
?? Yüksek Seçim Kurulunun 02/04/2021 Tarihli ve 167 Sayılı Kararı

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey