Ana Sayfa***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor----

***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

23 Şubat 2021 - 00:25 www.borsagundem.com

***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.422.488 6.320.169 106.092.076 3.922.964 232.714.083 232.714.083
Transferler
0 3.922.964 -3.922.964
Dönem Karı (Zararı)
-61.002.977 -61.002.977 -61.002.977
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.592 -16.592 -16.592
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.439.080 6.320.169 110.015.040 -61.002.977 171.694.514 171.694.514
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.439.080 6.320.169 110.015.040 -61.002.977 171.694.514 171.694.514
Transferler
0 -61.002.977 61.002.977
Dönem Karı (Zararı)
17.064.066 17.064.066 17.064.066
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-209.674 -209.674 -209.674
Sermaye Arttırımı
300.000.000 300.000.000 300.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.133.487 2.133.487 2.133.487
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.648.754 6.320.169 49.012.063 17.064.066 490.682.393 490.682.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.059.342 23.695.439
Dönem Karı (Zararı)
17.064.066 -61.002.977
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.064.066 -61.002.977
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.559.910 76.870.743
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 30.427.135 30.417.021
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
40.960 94.431
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6a 8.000 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 32.960 94.431
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.203.078 1.703.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12b 909.997 1.258.818
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12a 82.498 440.092
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
210.583 4.919
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35.186.115 75.614.953
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24a -815.975 -672.998
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24b 36.396.693 76.433.003
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-394.603 10.158
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -155.210
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23.461 166.405
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23.461 166.405
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -14.667.942 -19.908.294
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.797 1.741
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -17.797 1.741
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -24.635.100 -11.219.343
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.000.147 9.102.561
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.247.181 -3.347.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.247.181 -3.347.805
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.791.693 5.743.815
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.397.129 9.320.558
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
57.397.129 9.320.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.358.108 -2.614.007
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.760.871 -4.240.148
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-597.237 1.626.141
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
62.624.123 24.970.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12b -337.111 -1.030.948
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-54.232 -103.240
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-173.438 -140.700
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
17.106.177 10.310.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.797 -1.741
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 17.797 -1.741
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.622.429 -1.409.021
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -7.622.429 -1.409.021
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 26.366.384 12.019.830
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 -1.655.575 -298.475
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.519.526 -47.050.878
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.133.487 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.133.487
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
300.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.500.000 446.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
46.500.000 446.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-360.681.818 -419.181.814
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-360.681.818 -419.181.814
Ödenen Faiz
-41.287.170 -74.542.062
Alınan Faiz
815.975 672.998
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.645.993 -13.044.846
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.645.993 -13.044.846
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.704.011 18.748.857
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 32.350.004 5.704.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 32.350.004 5.704.011
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
46.401.836 33.186.116
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 555.332 7.579.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 45.846.504 25.606.431
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 25.878.968 11.120.235
Peşin Ödenmiş Giderler
20.896.297 336.496
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 20.896.297 336.496
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
157.472 103.240
Diğer Dönen Varlıklar
10.729.702 15.946.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14a 10.729.702 15.946.483
ARA TOPLAM
136.414.279 66.396.581
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11 56.141 131.850
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
136.470.420 66.528.431
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
94.581 94.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 94.581 94.581
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
9 493.166.507 514.812.202
Arazi ve Arsalar
9.471.501 9.471.501
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
21.582.689 23.507.986
Binalar
160.872.080 165.216.696
Tesis, Makine ve Cihazlar
292.232.059 314.482.385
Taşıtlar
241.026 313.889
Mobilya ve Demirbaşlar
2.020.354 1.241.521
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6.746.798 578.224
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 5.649.384 6.716.334
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 85.029 177.090
Bilgisayar Yazılımları
72.898 164.959
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.131 12.131
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17b 52.403.943 37.683.582
Diğer Duran Varlıklar
17.724.773 22.306.922
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14b 17.724.773 22.306.922
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
569.124.217 581.790.711
TOPLAM VARLIKLAR
705.594.637 648.319.142
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.601.851 165.251.773
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 165.251.773
Banka Kredileri
5 0 165.251.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.601.851 0
Banka Kredileri
5 48.601.851 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45.384.082 100.583.111
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 50.642.812
Banka Kredileri
5 0 50.642.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45.384.082 49.940.299
Banka Kredileri
5 44.314.303 48.579.283
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.069.779 1.361.016
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
84.600.697 27.598.171
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 15.073.106 8.860.734
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 69.527.591 18.737.437
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.187.375 789.856
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
582.757 1.613.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 582.757 1.613.738
Kısa Vadeli Karşılıklar
914.179 1.002.625
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12a 914.179 1.002.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
506.699 472.968
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14c 506.699 472.968
ARA TOPLAM
181.777.640 297.312.242
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
181.777.640 297.312.242
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.268.669 174.492.013
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 111.322.189
Banka Kredileri
5 0 111.322.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.268.669 63.169.824
Banka Kredileri
5 18.833.499 56.624.592
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 8.435.170 6.545.232
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.865.935 4.820.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12b 4.817.070 3.982.091
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12c 1.048.865 838.282
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.134.604 179.312.386
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
214.912.244 476.624.628
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
490.682.393 171.694.514
Ödenmiş Sermaye
18 400.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.732.078 16.732.078
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 3.202.771 1.069.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.648.754 -1.439.080
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.648.754 -1.439.080
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.648.754 -1.439.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.320.169 6.320.169
Yasal Yedekler
18 6.320.169 6.320.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
49.012.063 110.015.040
Net Dönem Karı veya Zararı
17.064.066 -61.002.977
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
490.682.393 171.694.514
TOPLAM KAYNAKLAR
705.594.637 648.319.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 270.305.864 163.332.069
Satışların Maliyeti
19 -250.379.036 -169.930.960
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.926.828 -6.598.891
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
19.926.828 -6.598.891
Genel Yönetim Giderleri
20 -6.612.348 -6.834.819
Pazarlama Giderleri
20 -1.506.403 -1.144.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22a 5.754.302 3.510.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22b -3.828.588 -5.001.684
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.733.791 -16.069.295
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 24.652.897 11.217.602
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.386.688 -4.851.693
Finansman Gelirleri
24a 815.975 672.998
Finansman Giderleri
24b -36.806.539 -76.732.576
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.396.124 -80.911.271
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.667.942 19.908.294
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17b 14.667.942 19.908.294
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.064.066 -61.002.977
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.064.066 -61.002.977
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.064.066 -61.002.977
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,05000000 -0,61000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-209.674 -16.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12b -262.093 -21.272
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52.419 4.680
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17b 52.419 4.680
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-209.674 -16.592
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.854.392 -61.019.569
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.854.392 -61.019.569http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911552


BIST