Ana SayfaDönmez: Daha az enerji harcayıp daha fazla katma değer üretmek zorundayız----

Dönmez: Daha az enerji harcayıp daha fazla katma değer üretmek zorundayız

13 Ocak 2021 - 13:28 www.borsagundem.com

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ?Döngüsel bir
mantıkla kaynakları daha sorumlu kullandığımız, yeniden üretim
sürecinin işlediği, sürdürülebilir, ürün ömrünün uzadığı bir sistemle
daha az enerji harcayıp daha fazla katma değer üretmek zorundayız?
dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, katıldığı Belediyelerde
Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı'nda konuştu.
Enerji deyince akıllara hep büyük yatırımlar ve dev tesisler geldiğini
belirten Bakan Dönmez, ?Millet olarak görünür olana, somut olana soyut
olandan daha fazla değer veriyoruz. Aslında enerji verimliliği de bu
makus kaderi yaşıyor ne yazık ki. Enerji verimliliği toplumsal
algımızda enerji kaynağı gibi görülmüyor. Çoğu yerde bir külfet gibi
algılanıyor. Oysa bugün dünyanın birçok yerinde enerji verimliliği
artık birincil enerji kaynağı olarak kabul ediliyor. Modern ekonomiler
artık daha fazla üretim, daha fazla tüketim anlayışını çoktan geride
bıraktı. Çünkü insanların talep ve beklentileri değişti. Yenilenebilir
enerji politikaları, iklim değişikliği, küresel ısınma, çevreci
teknolojiler gibi kavramlar yeni bir enerji düzenine doğru geçişi
zorluyor? şeklinde konuştu.

?Daha az enerji harcayıp daha fazla katma değer üretmek zorundayız?

Artık günümüz dünyasında atık ya da kullan-at diye bir kavram
olmadığını belirten Bakan Dönmez, ?Yeniden değerlendirme, yeni değer
elde etme sürecindeyiz. Döngüsel bir mantıkla kaynakları daha sorumlu
kullandığımız, yeniden üretim sürecinin işlediği, sürdürülebilir, ürün
ömrünün uzadığı bir sistemle daha az enerji harcayıp daha fazla katma
değer üretmek zorundayız. Enerji verimliliği bu sürecin tam merkezinde
yer alıyor. Yerel yönetimlerimiz de bu sürecin en önemli paydaşları.
Çünkü şehirlerimizin enerjiyle ilgili planlama, tasarım ve
uygulamalarında, ulaştırmada, tarımda, yapı ve imar gibi hususlarda
belediyelerimiz büyük rol üstleniyor. Örneğin imar planlarının
hazırlanması aşamasında verimli bölgesel ısıtma ve soğutma
sistemlerinin kullanımı dikkate alınmalıdır. Bu sistemleri
kullanabilecek yerler imar planlarında yer almalıdır. Ya da kentsel
dönüşümle birlikte belediyelerimiz en az B sınıfı enerji kimlik
belgesine sahip binaların yapımı için öncü bir rol üstlenebilir? diye
konuştu.

?Enerji artık bir gider kalemi olmaktan çıkıyor?

Önümüzdeki günlerde özellikle çatı tipi GES uygulamalarının daha
fazla yaygınlaşmasını beklediklerini kaydeden Bakan Dönmez, ?Çünkü
mevzuatımız geçtiğimiz yıl yenilendi ve artık lisanssız üretimde üst
sınır kurumların elektriksel bağlantı gücüne kadar artırıldı. Kurumun
ya da tesisin ne kadar elektriğe ihtiyacı varsa, o oranda bağlantı
gücü kurmasının önü açıldı. Hatta yerel yönetimler elektrik bağlantı
gücüne göre öz tüketim fazlasını da satabiliyor. Böylece
belediyelerimiz hem ihtiyaç duyduğu elektriği üretiyor hem de
fazlasını sisteme satarak ilave kazanç elde ediyor. Enerji artık bir
gider kalemi olmaktan çıkıyor. Bireyler ve kurumlar için bir gelir
kalemi haline geliyor? ifadelerini kullandı.

?Kamu binalarında 2023?e kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu
hedefi belirlendi?

Belediyelerin elektrik alım ve kullanımlarına da değinen Bakan
Dönmez şunları kaydetti:

?Her belediyemizin enerji yönetimi konusunda bir politikası, bir
yol haritası olmalıdır. Biliyorsunuz Bakanlığımızın yönetmeliğiyle
toplam inşaat alanı en az 10 bin metrekare veya yıllık toplam enerji
tüketimi 250 TEP ve üzeri olan binalar enerji yöneticisi görevlendirme
yükümlü. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı kararıyla da bu tanıma uyan kamu
binalarında 2023?e kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu hedefi
belirlendi. Biz verimliliğe önce kamudan başlayacağız. Toplumumuza
örnek olacağız. İyi örnekleri çoğaltacağız. Sonra da bunun toplumun
geneline yayılması için gayret göstereceğiz. Enerji yöneticisi
görevlendirmekle yükümlü binalar için her 7 yılda bir enerji
etütlerini yapma ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'ni kurma
hedefleri belirlendi. Tabii kamu binalarının enerji yönetimi
uygulamalarını hayata geçirebilmeleri için Bakanlığımız tarafından
sertifikalandırılmış enerji yöneticisi görevlendirmeleri gerekiyor.
Bunun da altını bu vesileyle çizmiş olalım.?

İHA

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey