Ana SayfaResmi Gazete'de Bugün-13 Ocak----

Resmi Gazete'de Bugün-13 Ocak

13 Ocak 2021 - 06:44 www.borsagundem.com

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
?? Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti
Hükûmeti Arasında Askerî Eğitim İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3421)
?? Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Turizmin Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması
Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3422)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
?? 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Maddesinin
Birinci Fıkrasında, Geçici 27 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a),
(b) ve (c) Bentlerinde, Geçici 28 inci Maddesinin Birinci ve İkinci
Fıkralarında Belirtilen Destek Tutarlarının, 2021 Yılı Ocak Döneminden
İtibaren Geçerli Olmak Üzere Asgari Ücret Artış Oranının (%21,56)
Artırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3423)
?? Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin
Karar (Karar Sayısı: 3424)
YÖNETMELİKLER
?? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
?? Av ve Yaban Hayvanı Üretme Yeri ve İstasyonları ile Kurtarma
Merkezlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
?? Tohumculuk Hizmetlerinde Yetki Devri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
?? Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Ana
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
?? 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına
İlişkin Tebliğ (2021/2)
?? Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2021-1)

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey