Ana Sayfa***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı----

***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

16 Eylül 2020 - 15:19 www.borsagundem.com

***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 64.000 m2 arsa
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.09.2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
20.500.000.-TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%4
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%33
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%2
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%7
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%3
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
16.09.2020
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Üretim tesislerinin genişletilmesi ve kapasitenin artırılması amacıyla alınmış olup, ortaklığın faaliyetlerine etkileri olumludur.
Karşı Taraf
Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değildir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Önemli nitelikte işlem değildir.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Karşılıklı görüşmeler ve pazarlık neticesinde belirlenmiş olması.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

   Şirketimizin Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasına bitişik konumda yeralan, mülkiyeti Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'ye ait olan 64.000 m2 büyüklüğündeki arsa 20.500.000 TL bedel ile satın alınmış olup, toplam bedel nakden ödenmiştir. Sözkonusu arsanın, Şirketimizin gelecekteki yatırım planları kapsamında üretim tesislerinin genişletilmesi ve kapasitenin artırılması amacıyla kullanılması hedeflenmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875286


BIST