Ana SayfaTÜİK, ilk kez idari kayıtlara dayalı olarak 2009-2019 yılları için sektör bilançoları üretti----

TÜİK, ilk kez idari kayıtlara dayalı olarak 2009-2019 yılları için sektör bilançoları üretti

16 Eylül 2020 - 10:03 www.borsagundem.com

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın
ortak çalışması neticesinde Sektör Bilançoları daha kapsamlı bir
biçimde yeniden kamuoyuna sunulmuştur. En son 2016 yılında TCMB
tarafından yapılan çalışmada anket yoluyla 8 bin 721 girişimin
verileri derlenirken, idari kayıtlar üzerinden yapılan 2019 yılı
çalışmasında ise bilanço esasına göre defter tutan 730 bin 221
girişimin kayıtları esas alınmıştır. Sektör Bilançoları
Araştırması'nın mevcut kapsamı, Kurumumuzca yayımlanan yıllık sanayi
ve hizmet istatistiklerinin ciro büyüklüğü ile kıyaslandığında
yaklaşık olarak %86'lık bir temsil payına sahip firmalardan
oluşmaktadır.
Dönem olarak 2009-2019 yıllarını kapsayan bu çalışmada, Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından derlenen gelir tablosu ve bilanço kayıtları,
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan istihdam verisi ve Türkiye
Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarından derlenen kredi bakiyeleri
kullanmıştır.

En fazla firma toptan ve perakende ticaret motorlu kara taşıtlarının
ve motosikletlerin onarımı sektöründe yer aldı

Firma sayısının sektörlere göre dağılımında, toptan ve perakende
ticaret motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü
225 bin 790 ile en başta yer aldı.

İmalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki payı 2019 yılı için
%15,8 olarak gerçekleşti

İmalat sektöründe alt sektörlerin toplam girişim sayısı içindeki
payları incelendiğinde sırasıyla fabrikasyon metal ürünleri imalatı
%12,3, gıda ürünleri imalatı %11,3 ve giyim eşyalarının imalatı %9,3
ile ilk üç sırayı almışlardır.

İmalat dışı sektörlerin toplam girişim sayısı içindeki payı 2019 yılı
için %84,2 olarak gerçekleşti

İmalat dışı sektörlerde alt sektörlerin toplam girişim sayısı içindeki
payları incelendiğinde toptan ticaret %17,8, ikamet amaçlı bina
inşaatı %11,4 ve perakende ticaret %10,4 ile ilk üç sırayı almışlardır.

En büyük aktif büyüklük imalat sektöründe oluştu

Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2019 yılında toplam
aktif büyüklüğü 8 trilyon 591 milyar 115 milyon TL, kısa ve uzun
vadeli yabancı kaynaklar toplamı ise 6 trilyon 115 milyar 484 milyon
TL olurken, öz kaynakların toplamı 2 trilyon 475 milyar 631 milyon TL
oldu.

İmalat sektörü 2 trilyon 330 milyar 829 milyon TL aktif büyüklüğü ile
tüm sektörler arasında en önde geldi. Aktif büyüklüğünde ikinci sırayı
1 trilyon 809 milyar 262 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret
motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Öz
kaynaklar bakımından imalat sektörü 792 milyar 685 milyon TL ile ilk
sırada yer alırken, onu sırasıyla 492 milyar 819 milyon TL ile toptan
ve perakende ticaret motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin
onarımı sektörü, 358 milyar 650 milyon TL ile de mesleki, bilimsel ve
teknik faaliyetler sektörü takip etti.

İmalat sektörünün 2019 yılında toplam aktif içindeki payı %27,1 ve öz
kaynaklar içindeki payı %32 olarak gerçekleşti

İmalat sektörünün alt sektörleri incelendiğinde sırasıyla gıda
ürünleri imalatı aktif içindeki payı %12,2 öz kaynak içindeki payı
%12,3, tekstil ürünleri imalatı aktif içindeki payı %9,9 öz kaynak
içindeki payı %10,2 ve ana metal sanayi aktif içindeki payı %9,4 öz
kaynak içindeki payı %9,1 ile ilk üç sırayı almışlardır.

İmalat dışı sektörlerin 2019 yılında toplam aktif içindeki payı %72,9
ve öz kaynaklar içindeki payı %68 olarak gerçekleşti

İmalat dışı sektörlerin alt sektörleri incelendiğinde toptan ticaret
sektörü aktif içindeki payı %20,1 öz kaynaklar içindeki payı %21, bina
inşaatı aktif içindeki payı %11,9 öz kaynaklar içindeki payı %8,3,
İdare merkezi faaliyetleri idari danışmanlık faaliyetleri aktif
içindeki payı %10,4, öz kaynaklar içindeki payı %19,1, elektrik, gaz,
buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı aktif içindeki payı
%10, öz kaynaklar içindeki payı %8,9 olarak gerçekleşmiştir.

Toptan ve perakende ticaret motorlu kara taşıtlarının ve
motosikletlerin onarımı sektörü en yüksek net satış gelirine sahip oldu

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre 2019 yılında
toplam brüt satış 8 trilyon 164 milyar 86 milyon TL, net satışlar ise
7 trilyon 778 milyar 637 milyon TL oldu. Yurtdışı satışlarda imalat
sektörü 722 milyar 552 milyon TL ile ilk sırada yer aldı. Net satış
gelirinde en fazla geliri 3 trilyon 289 milyar 112 milyon TL ile
toptan ve perakende ticaret motorlu kara taşıtlarının ve
motosikletlerin onarımı sektörü elde etti.

En yüksek net kar imalat sektöründe en çok net zarar eğitim
sektöründe oldu

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre, 2019 yılında
sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 249 milyar 333 milyon TL
olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 118 milyar 249 milyon TL ile en
yüksek net kar elde eden sektör oldu. Toptan ve perakende ticaret
motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 42 milyar
95 milyon TL mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü ise 21
milyar 10 milyon TL net kar elde etti. Eğitim sektörü 2019 yılını 1
milyar 402 milyon TL ve gayrimenkul sektörü 1 milyar 240 milyon TL net
zarar ile tamamladı.

İmalat sektörünün toplam dönem net karı içindeki payı 2019 yılı için
%47,4 olarak gerçekleşti

İmalat sektöründe alt sektörlerin toplam dönem net karı içindeki
payları incelendiğinde sırasıyla gıda ürünleri imalatı %12,6,
kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı %9,7 ve ana metal sanayi
%8,5 ile ilk üç sırayı almışlardır.

Toptan ve perakende ticaret motorlu kara taşıtlarının ve
motosikletlerin onarımı sektörü toplam dönem net karı içindeki payı
2019 yılı için %16,9 olarak gerçekleşti

Toptan ve perakende ticaret motorlu kara taşıtlarının ve
motosikletlerin onarımı sektöründe alt sektörlerin dönem net karı
içindeki payları incelendiğinde toptan ticaret %77,1, perakende
ticaret %16,5, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve
perakende ticareti %6,4 olarak gerçekleşti.

İnşaat sektörü toplam dönem net karı içindeki payı 2019 yılı için %7,3
olarak gerçekleşti

İnşaat sektöründe alt sektörlerin dönem net karı içindeki payları
incelendiğinde bina dışı yapıların inşaatı %60,9, bina inşaatı %27,1
ve özel inşaat faaliyetleri %6,4 olarak gerçekleşti.

Yurtdışı satışlarda alt sektörlerde incelendiğinde, 2019 yılında
toptan ticaret %31,1 ile ilk sırayı almıştır

Toptan ticaretten sonra sırasıyla motorlu kara taşıtı, treyler
(römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı %8,7, ana metal sanayi
%6 ve hava yolu taşımacılığı %5,9 olarak gerçekleşmiştir.

Yurtiçi satışlarda alt sektörlerde incelendiğinde, 2019 yılında toptan
ticaret %26,7 ilk sırayı almıştır

Toptan ticaretten sonra sırasıyla perakende ticaret %8,8, elektrik,
gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim dağıtımı %4,9 ve gıda
imalatı %4,1 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında firmaların faaliyet karı ve dönem net karı artmıştır

Kapsamımızdaki tüm firmaların dönem net karı 249 milyar 333 milyon TL,
toplam faaliyet karı 442 milyar 997 milyon TL olarak

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey