Ana Sayfa***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler----

***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

16 Eylül 2020 - 09:11 www.borsagundem.com

***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı  gereğince SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 30 Haziran 2020 tarihli yeni özel hesap dönemi yıllık finansal durum tablolarında (bilanço) , sermaye ile kanuni yasal yedekler toplamının yarısından fazlasının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı tespit edilmiş ve bu durum bağımsız denetim şirketimiz Reform Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından da söz konusu raporda belirtilmiştir.
Buna göre
1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi kapsamında belirtilen hükümler doğrultusunda, konunun yapılacak ilk genel kurul toplantısında iyileştirme kararları ile birlikte gündem maddeleri arasına alınmasına,
2-  Bağımsız denetimden geçmiş ve kamuya ilan edilmiş 30 Haziran 2020 tarihli yeni özel hesap dönemi yıllık finansal tablosu dikkate alınarak, TTK 376 bilançosunun hazırlanmasına ve iş bu yönetim kurulu kararı ekinde kamuya ilan edilmesine,
3-   Şirket'imizin 01.09.2020 tarih ve 2020-14 sayılı kararı ile başlatılan sermaye azaltımı ve eş anlı sermaye artırımı kararına yönelik yapılacak işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesine,
4-  Şirket'imizin 01.09.2020 tarih ve 2020-14 sayılı kararı ile başlatılan sermaye azaltımı ve eş anlı sermaye artırımının, ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması ve öngörüldüğü şekilde tamamlanması durumunda,  pay sahipleri arasında herhangi bir eşitsizliğe yol açmayacağı ve oluşacak tablonun TTK 376. Madde kapsamından çıkmak için yeterli olacağı değerlendirilmiştir.
Bu çerçevede hazırlanan raporun da yine bu yönetim kurulu kararı ekinde kamuya ilan edilmesine karar verilmiştir,
Kamuoyunun bilgisine sunulur

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875211


BIST