Ana Sayfa***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10 Ağustos 2020 - 18:23 www.borsagundem.com

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -312.143 5.065.442 2.089.255 74.460.785 28.426.630 188.953.472 188.953.472
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
135.067 135.067 135.067
Transferler
1.150.000 27.276.630 -28.426.630 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-114.649 25.297.729 25.183.080 25.183.080
Kar Payları
-12.000.000 -12.000.000 -12.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-171.739 -171.739 -171.739
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -426.792 6.215.442 1.917.516 89.872.482 25.297.729 202.099.880 202.099.880
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -622.316 6.215.442 1.745.777 89.885.798 45.309.370 221.757.574 221.757.574
Transferler
45.309.370 -45.309.370 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.113.416 50.913.978 52.027.394 52.027.394
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-171.739 -171.739 -171.739
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 491.100 6.215.442 1.574.038 135.195.168 50.913.978 273.613.229 273.613.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
147.346.379 92.262.671
Dönem Karı (Zararı)
50.913.978 25.297.729
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
50.913.978 25.297.729
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.192.844 20.410.721
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 9.323.673 4.998.606
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.428.821 717.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-693.329 935.657
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.735.492 -218.394
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.773.787 6.119.561
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.462.810 -545.321
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 8.981.062 6.001.321
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
255.535 663.561
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 1.154.755 7.660.573
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.369.450 914.718
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
74.586.318 55.115.997
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.448.436 -24.300.744
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -113.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -5.448.436 -24.187.711
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.479.245 -467.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.479.245 -467.235
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 68.725.123 13.654.631
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -19.997.845 13.133.754
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.803.221 54.187.759
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.821.709 2.882.018
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 28.981.512 51.305.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-336.517 -451.262
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.972.042 -826.524
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.972.042 -826.524
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -2.652.025 185.618
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
147.693.140 100.824.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-346.761 -504.898
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -8.056.878
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.411.479 -18.159.369
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.057.211 309.651
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 1.057.211 309.651
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.468.690 -18.469.020
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -40.468.690 -18.469.020
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.406.548 -40.017.401
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
105.538.842 200.389.110
Kredilerden Nakit Girişleri
12 105.538.842 200.389.110
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-60.973.186 -222.639.110
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -60.973.186 -222.639.110
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-640.856 -426.000
Ödenen Temettüler
-12.000.000
Ödenen Faiz
18 -8.981.062 -5.886.722
Alınan Faiz
18 1.462.810 545.321
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
144.341.448 34.085.901
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
144.341.448 34.085.901
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.401.880 3.742.391
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
177.743.328 37.828.292


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 177.743.328 33.401.880
Ticari Alacaklar
26.425.725 21.058.645
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 81.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 26.425.725 20.977.183
Diğer Alacaklar
390.633 286.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
390.633 286.919
Stoklar
8 73.263.210 142.085.050
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.182.650 1.785.273
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.182.650 1.785.273
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.458.773 6.363.489
Diğer Dönen Varlıklar
11 12.562.641 6.187.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 12.562.641 6.187.110
ARA TOPLAM
298.026.960 211.168.366
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
298.026.960 211.168.366
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
24.430 24.430
Diğer Finansal Yatırımlar
5 24.430 24.430
Maddi Duran Varlıklar
10 289.760.457 258.589.986
Arazi ve Arsalar
10 67.489.277 67.489.277
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 90.995.496 83.384.245
Binalar
10 25.164.107 25.595.550
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 96.590.119 72.051.740
Taşıtlar
10 718.565 2.371.505
Mobilya ve Demirbaşlar
10 2.423.009 2.432.086
Özel Maliyetler
10 3.542.935 3.694.321
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 1.663.495 416.000
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 1.173.454 1.155.262
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.166.649 1.873.111
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
79.767.892 79.895.574
Şerefiye
79.518.119 79.518.119
Lisanslar
249.773 377.455
Peşin Ödenmiş Giderler
18.025.281 2.424.813
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.025.281 2.424.813
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 5.986.847 941.649
Diğer Duran Varlıklar
2.950.000 3.600.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 2.950.000 3.600.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
397.681.556 347.349.563
TOPLAM VARLIKLAR
695.708.516 558.517.929
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
191.899.929 140.568.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 191.899.929 140.568.023
Banka Kredileri
12 191.860.202 140.535.780
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 39.727 32.243
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 3.298.005 3.361.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 3.298.005 3.361.759
Banka Kredileri
12 1.248.126 1.153.535
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 2.049.879 2.208.224
Ticari Borçlar
153.638.652 118.757.969
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 6.863.698 1.041.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 146.774.954 117.715.980
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.913.924 3.250.441
Diğer Borçlar
15.482.422 14.965.033
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
40.592 40.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.441.830 14.924.441
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
287.161 2.939.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 287.161 2.939.186
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.389.050 8.381.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
971.694 1.229.120
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.417.356 7.152.848
ARA TOPLAM
373.909.143 292.224.379
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
373.909.143 292.224.379
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
737.134 1.868.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 737.134 1.868.624
Banka Kredileri
648.979
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 737.134 1.219.645
Diğer Borçlar
39.081.858 33.627.205
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
39.081.858 33.627.205
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.367.152 9.040.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.367.152 9.040.147
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.186.144 44.535.976
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
422.095.287 336.760.355
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
273.613.229 221.757.574
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 67.495.762 67.495.762
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 1.727.741 1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
491.100 -622.316
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
491.100 -622.316
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
491.100 -622.316
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.215.442 6.215.442
Yasal Yedekler
6.215.442 6.215.442
Diğer Yedekler
1.574.038 1.745.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
135.195.168 89.885.798
Net Dönem Karı veya Zararı
50.913.978 45.309.370
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
273.613.229 221.757.574
TOPLAM KAYNAKLAR
695.708.516 558.517.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 422.527.344 326.635.498 157.543.747 132.625.585
Satışların Maliyeti
17 -317.557.489 -253.133.887 -108.334.387 -94.346.920
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
104.969.855 73.501.611 49.209.360 38.278.665
BRÜT KAR (ZARAR)
104.969.855 73.501.611 49.209.360 38.278.665
Genel Yönetim Giderleri
16 -20.227.128 -11.178.165 -10.466.400 -6.695.320
Pazarlama Giderleri
16 -9.955.420 -10.034.690 -2.669.006 -4.145.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 9.369.116 9.853.950 3.726.578 7.400.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -25.775.608 -19.882.836 -5.914.569 -10.276.757
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.380.815 42.259.870 33.885.963 24.562.009
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
58.380.815 42.259.870 33.885.963 24.562.009
Finansman Gelirleri
18 22.543.924 3.120.543 14.808.547 2.371.374
Finansman Giderleri
18 -30.188.760 -12.422.111 -21.037.176 -4.349.870
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
50.735.979 32.958.302 27.657.334 22.583.513
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
177.999 -7.660.573 -6.241.685 -5.520.645
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -4.976.868 -7.670.466 -2.857.876 -5.413.798
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 5.154.867 9.893 -3.383.809 -106.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
50.913.978 25.297.729 21.415.649 17.062.868
DÖNEM KARI (ZARARI)
50.913.978 25.297.729 21.415.649 17.062.868
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
50.913.978 25.297.729 21.415.649 17.062.868
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetletlerden Pay Başına Kazanç 19 0,05090000 0,02530000 0,02140000 0,01710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.113.416 -114.649 292.146 -295.676
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.223.085 -143.311 451.504 -369.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-109.669 28.662 -159.358 73.919
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-109.669 28.662 -159.358 73.919
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.113.416 -114.649 292.146 -295.676
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.027.394 25.183.080 21.707.795 16.767.192
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
52.027.394 25.183.080 21.707.795 16.767.192http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867471


BIST

-Foreks Haber Merkezi-