Ana SayfaResmi Gazete'de Bugün-30 Haziran----

Resmi Gazete'de Bugün-30 Haziran

30 Haziran 2020 - 06:18 www.borsagundem.com

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
?? İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2703)
?? Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve
Yüksekokul Kurulması, Kapatılması, Birleştirilmesi veya Adlarının
Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2704)
?? Bazı ?İthalat Rejimi Kararına Ek Karar?lar Kapsamındaki Tekstil,
Konfeksiyon, Deri, Ayakkabı ve Benzeri Ürünlerde Uygulanan İlave
Gümrük Vergileri Hakkındaki 20/4/2020 Tarihli ve 2429 Sayılı
Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar
Sayısı: 2705)
?? Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan
Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa
Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin
Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706)
?? 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu
Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay
Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2707)
?? Kurucu Vakfına Kayyım Atanan ve Garantör Üniversitesi Tarafından
Yapılan Denetimler Sonucunda Mevcut Mal Varlığıyla Eğitim ve Öğretim
Faaliyetlerini Sürdüremeyeceği Tespit Edilen ve Bu Durumu
Yükseköğretim Kurulunca Onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesinin
Faaliyet İzninin Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2708)
ATAMA KARARI
?? Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünde Açık
Bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Aziz AKSOY?un Atanması Hakkında
Karar (Karar: 2020/310)
YÖNETMELİKLER
?? Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
?? Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomekatronik ve Robotik Sistemler
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
?? Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo
Dokümanı Tebliği
?? 2020 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
?? 2020 Yılı Mayıs Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik
Belgeleri Listesi
?? 2020 Yılı Mayıs Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri
Listesi
KURUL KARARI
?? Çevre Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğünün 11/06/2020 Tarihli ve 2020/1 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
?? Anayasa Mahkemesinin 3/6/2020 Tarihli ve 2015/19917 Başvuru
Numaralı Kararı
?? Anayasa Mahkemesinin 3/6/2020 Tarihli ve 2017/37725 Başvuru
Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
?? Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 29/11/2019
Tarihli ve E: 2018/5, K: 2019/6 Sayılı Kararı

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey