Ana SayfaResmi Gazete'de Bugün-26 Mart----

Resmi Gazete'de Bugün-26 Mart

26 Mart 2020 - 06:15 www.borsagundem.com

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
?? Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2300)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
?? Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının
Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301)
?? Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 2302)
?? e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesi Görev ve
Sorumluluğunun (Mülga) Ulaştırma Bakanlığına Verilmesi Hakkındaki
24/3/2006 Tarihli ve 2006/10316 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2303)
?? Elazığ İli, Merkez İlçe, Abdullah Paşa (Sürsürü) Mahallesi
Sınırları İçerisinde Bulunan Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın
Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2304)
?? Erzincan İli, Merkez İlçe, İnönü ve Kızılay Mahallelerinde Bulunan
Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların, Bölgedeki Sağlıksız
ve Riski Yapılaşmanın Çözümüne Yönelik Kentsel Dönüşüm ve Gelişim
Çalışmaları Kapsamında Erzincan Belediye Başkanlığı Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2305)
?? Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Karacaburç Mahallesi Sınırları
İçerisinde Bulunan Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların
Düzbağ İçmesuyu Temini Projesi Kapsamındaki Ham Su Dengeleme Deposu ve
Bağlantı Hatlarının Yapımı Amacıyla Gaziantep Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 2306)
?? Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi
Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 2307)
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
?? Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar
YÖNETMELİKLER
?? Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Yönetmelik (Karar Sayısı: 2308)
?? Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:
2309)
TEBLİĞLER
?? İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/3)
?? İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat
96/31)?de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/6)
?? 2020 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1)
Listesi
?? 2020 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin
(D3) Listesi
?? 2020 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H)
Listesi
?? 2020 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası
Belgelerinin (Y) Listesi
?? Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Listesi
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
?? Anayasa Mahkemesinin 6/2/2020 Tarihli ve 2014/18001 Başvuru
Numaralı Kararı
?? Anayasa Mahkemesinin 13/2/2020 Tarihli ve 2017/4483 Başvuru
Numaralı Kararı

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
ey