Ana Sayfa***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

20 Şubat 2020 - 18:38 www.borsagundem.com

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -544.391 4.115.442 2.432.733 54.290.958 31.119.827 170.638.072 170.638.072
Transferler
950.000 30.169.827 -31.119.827 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
232.248 28.426.630 28.658.878 28.658.878
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-343.478 -343.478 -343.478
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -312.143 5.065.442 2.089.255 74.460.785 28.426.630 188.953.472 188.953.472
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -312.143 5.065.442 2.089.255 74.460.785 28.426.630 188.953.472 188.953.472
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
148.383 148.383 148.383
Transferler
1.150.000 27.276.630 -28.426.630 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-310.173 45.309.370 44.999.197 44.999.197
Kar Payları
-12.000.000 -12.000.000 -12.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-343.478 -343.478 -343.478
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -622.316 6.215.442 1.745.777 89.885.798 45.309.370 221.757.574 221.757.574


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.352.084 25.130.238
Dönem Karı (Zararı)
45.309.370 28.426.630
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
45.309.370 28.426.630
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-20.452.560 21.960.856
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 10.968.965 7.770.995
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.330.701 1.514.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.506.699 1.740.649
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -218.394 -81.443
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9,15 42.396 -144.568
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.838.914 4.891.100
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -2.231.018 -518.356
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 12.243.281 4.974.759
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
826.651 434.697
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 5.936.973 8.417.623
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
3 -49.076.826
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-451.287 -633.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.308.935 -18.866.479
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 796.520 474.964
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
81.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
715.058 474.964
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.836 21.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 1.836 21.205
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -10.150.189 -85.587.238
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 555.150 -15.419.014
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.224.710 82.279.362
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -11.224.710 82.279.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 812.160 157.358
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
145.548 61.799
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 145.548 61.799
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 2.712.893 -480.327
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-958.143 -374.588
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -2.063.143 -774.588
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 1.105.000 400.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.547.875 31.521.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -722.032 -790.661
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -18.177.927 -5.600.108
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.472.817 -9.072.881
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
187.291 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 187.291 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.684.124 -9.072.881
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -9.684.124 -9.072.881
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 19.969.650
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.538.756 -22.946.132
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
563.147.335 124.457.500
Kredilerden Nakit Girişleri
8 563.147.335 124.457.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-509.570.720 -132.887.177
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -509.570.720 -132.887.177
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.025.596
Ödenen Temettüler
-12.000.000 -10.000.000
Ödenen Faiz
24 -12.243.281 -5.034.811
Alınan Faiz
24 2.231.018 518.356
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.659.489 -6.888.775
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.659.489 -6.888.775
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.742.391 10.631.166
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.401.880 3.742.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 33.401.880 3.742.391
Ticari Alacaklar
21.058.645 6.108.449
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 81.462 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 20.977.183 6.108.449
Diğer Alacaklar
10 286.919 117.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 286.919 117.954
Stoklar
11 142.085.050 132.725.588
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.785.273 1.515.700
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 6.363.489 7.213
Diğer Dönen Varlıklar
18 6.187.110 2.420.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 6.187.110 2.420.606
ARA TOPLAM
211.168.366 146.637.901
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
211.168.366 146.637.901
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
24.430 24.430
Diğer Finansal Yatırımlar
7 24.430 24.430
Maddi Duran Varlıklar
13 258.589.986 195.883.844
Arazi ve Arsalar
67.489.277 67.489.277
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
83.384.245 85.518.241
Binalar
25.595.550 25.644.263
Tesis, Makine ve Cihazlar
72.051.740 10.848.954
Taşıtlar
2.371.505 3.509.089
Mobilya ve Demirbaşlar
2.432.086 2.381.665
Özel Maliyetler
3.694.321 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
416.000 492.355
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.155.262
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.873.111 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
79.895.574 57.756
Şerefiye
14 79.518.119 0
Lisanslar
377.455 57.756
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.424.813 15.542.099
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.424.813 15.542.099
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 941.649 626.314
Diğer Duran Varlıklar
18 3.600.000 4.705.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
3.600.000 4.705.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
347.349.563 216.839.443
TOPLAM VARLIKLAR
558.517.929 363.477.344
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 140.568.023 37.139.915
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 140.568.023 37.139.915
Banka Kredileri
140.535.780 37.139.915
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.243
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 3.361.759 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.361.759
Banka Kredileri
8 1.153.535
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.208.224
Ticari Borçlar
118.757.969 123.682.109
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 1.041.989 552.167
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 117.715.980 123.129.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.250.441 1.858.017
Diğer Borçlar
14.965.033 963.229
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 40.592 40.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 14.924.441 922.637
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.939.186 226.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.939.186 226.293
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 5.639.036
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.381.968 228.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.229.120 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 7.152.848 228.058
ARA TOPLAM
292.224.379 169.736.657
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
292.224.379 169.736.657
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.868.624
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.868.624
Banka Kredileri
8 648.979
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.219.645
Diğer Borçlar
10 33.627.205 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 33.627.205 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.040.147 4.787.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 9.040.147 4.787.215
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.535.976 4.787.215
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
336.760.355 174.523.872
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
221.757.574 188.953.472
Ödenmiş Sermaye
19 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 67.495.762 67.495.762
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 1.727.741 1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-622.316 -312.143
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-622.316 -312.143
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -622.316 -312.143
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.215.442 5.065.442
Yasal Yedekler
19 6.215.442 5.065.442
Diğer Yedekler
1.745.777 2.089.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
89.885.798 74.460.785
Net Dönem Karı veya Zararı
45.309.370 28.426.630
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
221.757.574 188.953.472
TOPLAM KAYNAKLAR
558.517.929 363.477.344


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 570.216.363 391.735.631
Satışların Maliyeti
20 -446.052.992 -273.441.123
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
124.163.371 118.294.508
BRÜT KAR (ZARAR)
124.163.371 118.294.508
Genel Yönetim Giderleri
21 -24.988.378 -19.987.172
Pazarlama Giderleri
21 -16.649.160 -11.911.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 20.250.832 41.336.126
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -34.067.182 -80.172.194
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
68.709.483 47.560.054
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
68.709.483 47.560.054
Finansman Gelirleri
24 5.049.216 19.448.232
Finansman Giderleri
24 -22.512.356 -30.164.033
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
51.246.343 36.844.253
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.936.973 -8.417.623
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -6.194.303 -8.625.008
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 257.330 207.385
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
45.309.370 28.426.630
DÖNEM KARI (ZARARI)
45.309.370 28.426.630
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
45.309.370 28.426.630
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 26 0,04530000 0,02840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-310.173 232.248
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -368.178 290.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 58.005 -58.062
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-310.173 232.248
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.999.197 28.658.878
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
44.999.197 28.658.878http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820572


BIST

-Foreks Haber Merkezi-