Ana SayfaTCMB: Cari işlemler açığı Aralık ayında 2 milyar 798 milyon dolar oldu----

TCMB: Cari işlemler açığı Aralık ayında 2 milyar 798 milyon dolar oldu

14 Şubat 2020 - 10:04 www.borsagundem.com
ar oldu. Foreks anketinde beklenti 1,2 milyar dolar
fazla gelmesi yönündeydi.
Detaylar şu şekilde:
"Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret
açığının 2.089 milyon ABD doları artarak 3.402 milyon ABD dolarına ve
birincil gelir dengesi açığının 93 milyon ABD doları artarak 1.087
milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.
Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, 1.429 milyon ABD
doları azalarak 1.454 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net
gelirler, 2018 yılının Aralık ayına göre 214 milyon ABD doları
tutarında artarak 1.112 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden
kaynaklanan net çıkışlar, 2018 yılının Aralık ayına göre 75 milyon ABD
doları artarak 955 milyon ABD doları olmuştur.
İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler ise 165 milyon ABD
doları artarak 291 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 281 milyon ABD
doları olarak gerçekleşmiştir.
Portföy yatırımları 871 milyon ABD doları tutarında net çıkış
kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı
yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 89 milyon ABD doları ve devlet
iç borçlanma senetleri piyasasında 12 milyon ABD doları net alış
yaptığı görülmektedir.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 206
milyon ABD doları net borçlanma gerçekleşmiştir.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı
muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 272 milyon ABD doları
ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 333 milyon ABD
doları net artış kaydetmiştir.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet 45
milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmişken, bankalar ve diğer
sektörler sırasıyla 13 milyon ABD doları ve 3.027 milyon ABD doları
net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
Resmi rezervlerde bu ayda 539 milyon ABD doları net azalış
olmuştur.

Yıl Sonu Güncellemeleri

?Revizyon Politikası? doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları
kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri?nde 2015 yılından itibaren
dış ticaret, hizmetler, doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve
diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler
yapılmıştır. Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda
sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da ?Cari
İşlemler Hesabı? ile ?Finans Hesabı? kalemlerini ve dolayısıyla ?Net
Hata ve Noksan? kalemini etkilemiştir.
?Özel Ticaret Sistemi?ne göre açıklanan dış ticaret
istatistiklerinin ?Genel Ticaret Sistemi?ne dönüşümü çerçevesinde,
hali hazırda serbest bölge düzeltmelerini içeren uyarlama kalemlerine,
antrepolar kaynaklı ihracat ve ithalat verileri de TÜİK?ten elde
edilerek 2013 yılından itibaren yansıtılmıştır.
Yapılan güncellemeler neticesinde Net Hata ve Noksan kalemi, 2013
yılında 660 milyon ABD doları, 2014 yılında 1.337 milyon ABD doları ve
2018 yılında 1.124 milyon ABD doları artış göstermişken, 2015 yılında
19 milyon ABD doları, 2016 yılında 1.694 milyon ABD doları, 2017
yılında 280 milyon ABD doları ve 2019 yılın Ocak-Kasım dönemi için
1.929 milyon ABD doları azalış kaydetmiştir."

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Odemeler+Dengesi+ve+Ilgili+Istatistikler/Odemeler+Dengesi+Istatistikleri/

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey