Ana Sayfa***DGHOL* *DOAS*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Birleşmeye İlişkin Bildirim----

***DGHOL* *DOAS*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Birleşmeye İlişkin Bildirim

04 Kasım 2019 - 17:58 www.borsagundem.com
ci fıkrasına uygun olarak Birleşme Raporu hazırlanmamasına, 
5.        Birleşmenin Şirketimizin 30.06.2019 tarihli mali tabloların esas alınarak gerçekleştirilmesine, 
6.      6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi gereğince Birleşme Sözleşmesi ve son üç yılın yılsonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarını şirket merkezinde ilgililerin incelemesine sunulmak üzere ilan edilmesine ve şirketin internet sitesinde yayınlanmasına,
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Bununla birlikte, bağlı ortaklığımız Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş., diğer iştirak ve bağlı ortaklıklarının yanında, payları borsada işlem gören Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %30,29'una sahip olup, birleşme sürecinin tamamlanması ile birlikte Şirketimizin Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu doğrudan payı %44,98'den %75,27'ye yükselecektir. Birleşmeye taraf şirketlerin Doğuş Grubu içerisinde yer alması nedeniyle Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolünde bir değişiklik olmayacaktır. Dolayısıyla pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796412


BIST