Ana SayfaTüpraş, Sürdürülebilirlik Raporu?nu yayımladı----

Tüpraş, Sürdürülebilirlik Raporu?nu yayımladı

01 Kasım 2019 - 16:07 www.borsagundem.com

Şirket, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi?nin oluşturulduğu 2014
yılından bu yana Endeks?te yer aldı.
Tüpraş, 2017-2018 Sürdürülebilirlik Raporu?nda faaliyetlerinin
sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin yanında, bu alanlarda
geliştirdiği topluma duyarlı yönetsel yaklaşımları ile inovasyon ve
dijitalleşme merkezli çalışmalarını paylaştı.
Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu: ?Sürdürülebilirliği iş
yapma biçimimizin ana unsurlarından biri olarak belirledik. Yatırım
kararlarımızdan çalışma yöntemlerimize, tüm faaliyetlerimizde
sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. 2008 yılında
gerçekleştirdiğimiz ilk raporlama çalışmamızın ardından,
sürdürülebilirlik yönetimi programımız kapsamında sosyal, çevresel ve
ekonomik performansımızı artırarak 10 sene zarfında belirgin bir
gelişim gösterdik. 2014?den bu yana yayımlanan BIST Sürdürülebilirlik
Endeksi?nde, aralıksız her yıl yer almanın gururunu yaşıyoruz? dedi.
Türkiye?nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş, 2017-2018
Sürdürülebilirlik Raporu?nu yayımladı. Ürettiği ekonomik katma değerin
yanında sürdürülebilirlik yönetimi alanında öncü uygulamalarıyla
liderliğini koruyan şirket, 2008 yılında Türkiye?de bir ilk olarak
gerçekleştirdiği GRI (Global Reporting Initiative) standartlarına
uyumlu sürdürülebilirlik raporlaması uygulamasıyla şeffaflık ve hesap
verebilirlik alanında örnek bir çalışmaya imza attı. Rapor, Tüpraş?ın
1 Ocak 2017-31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği
faaliyetlerin sürdürülebilirlik boyutlarıyla ilgili eksiksiz bir
portre sunarken, 2008 yılından bugüne hayata geçirilen çalışmaların
sonuçlarını da yansıtıyor.
?Sürdürülebilirlik iş yapma biçimimizin ana unsurları arasında yer
alıyor?
Nüfus artışı, iklim değişikliği ve teknolojinin hızla gelişip
yaygınlaşması gibi gelişmeler sonucunda iş ve bireysel hayatta yaşanan
büyük değişime dikkat çeken Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu,
?Kaydedilen gelişmelerin ülkelere eşit getiriler sunduğunu iddia
etmekten maalesef henüz uzağız. Bu durum karşısında yenilikçi bir
bakışla daha kapsayıcı, daha verimli ve su¨rdu¨ru¨lebilir bir kalkınma
modeli ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Gelecek nesillerin yaşam
standardını geliştirme hedefi ancak iş dünyası, kamu kuruluşları,
sivil toplum örgütleri başta olmak üzerek ilgili tüm paydaşların böyle
bir model etrafında bir araya gelmesiyle gerçekleştirilebilir? dedi.
Tüpraş?ın, tüm bu gelişmeler karşısında vizyoner yaklaşımıyla
tutumunu çok önceden geliştirdiğini ifade eden Yelmenoğlu
?Sürdürülebilirliği iş yapma biçimimizin ana unsurlarından biri olarak
belirledik. Yatırım kararlarımızdan çalışma yöntemlerimize, tüm
faaliyetlerimizde sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. 2008 yılında
gerçekleştirdiğimiz ilk raporlama çalışmamızın ardından
sürdürülebilirlik yönetimi programımız kapsamında sosyal, çevresel ve
ekonomik performansımızı artırarak 10 sene zarfında belirgin bir
gelişim gösterdik? dedi. Yelmenoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: ?Bir
enerji şirketi olarak, sürdürülebilirlik hedeflerimizin başında
küresel bir sorun olan iklim değişikliğinin öneminin bilinciyle,
çevresel performansımızın artırılması yer alıyor. Bu doğrultuda,
2008-2018 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz yatırım ve projelerle
enerji tüketim yoğunluğunu 119,1?den 99,1?e indirdik. 2018 yılında
geri kazanılan atık su miktarını 2008 yılına göre %73 artırdık. İklim
değişikliğiyle mücadele çalışmalarımızı da destekleyen inovasyon
alanında, 2008-2018 dönemi önemli bir miladı barındırıyor. Ar-Ge
merkezimiz ile birlikte katma değerli ve çevresel etkisi düşürülmüş
ürün geliştirme, süreç inovasyonu ve dijitalleşme alanlarına
odaklandığımız çalışmalara yaklaşık 290 milyon TL kaynak aktardık.?

2014?den beri BIST Sürdürülebilirlik Endeksi?nde yer alıyor.

Tüpraş?ın, başlatıldığı 2014 yılından bu yana BIST
Sürdürülebilirlik Endeksi?ne dahil edildiğini ifade eden Yelmenoğlu,
?Bu yıl da sürdürülebilirlik performansımızla, Borsa İstanbul'da işlem
gören ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında en iyi performans
gösteren şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi?ne
girmeye hak kazandık. Böylece, 2014'ten bu yana yayımlanan BIST
Sürdürülebilirlik Endeksi'nde aralıksız her yıl yer alma başarısını
gösterdik? dedi.

2008-2018 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞUMUZ

Çevre ve Enerji Yönetimi

-Gerçekleştirdiğimiz yönetsel çalışma ve performans artırıcı
projelere toplam 2,3 milyar TL kaynak aktardık.
-479 enerji verimliliği projesiyle, 34.480 TJ (Terajoule) enerji
tasarrufu sağlayarak sera gazı emisyonlarında 2,4 milyon ton azaltım
kaydettik. Bu çalışmalar sayesinde 2008 yılında 119,1 olan enerji
yoğunluğu değeri 2018 itibariyle 99,1?e indirildi.
-Su kaynaklarının korunmasına ve verimli kullanımına özel önem
verdik. Gerçekleştirdiğimiz kentsel atık su geri kazanım yatırımıyla
İzmit Rafinerisi su ihtiyacını büyük ölçüde temiz su yerine atık su
geri kazanımıyla karşılamaya başladık. Ek olarak, su verimliliği ve
geri kazanım uygulamalarıyla 2008?den günümüze işlenen ham petrol
başına ham su kullanım oranını %36 oranında azalttık.
-Doğal hayatın korunması ve biyoçeşitliliğin desteklenmesi
amacıyla başlatılan ağaçlandırma uygulamalarında, 2008?den günümüze
yaklaşık 160.000 fidan diktik. Böylece 10 yılda 60.000 ton/yıl sera
gazı salım azaltımı sağladık.

Sosyal Etki

Toplumsal performansımızı oluşturan ana bileşenler, kadın
istihdamının artırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği, iş sağlığı
güvenliği, çalışan gelişimi ve toplumsal yatırımlardır. Bu kapsamda
2008-2018 yılları arasında
-Temelini HeForShe ve WEPs gibi uluslararası inisiyatiflerden alan
uygulamalarla kadın istihdamını teşvik ederek toplam kadın çalışan
sayısını %75 artırdık.
-2,7 milyon kişixsaat çalışan gelişimi eğitimi gerçekleştirdik iş
sağlığı ve güvenliği bilinci ve performansının geliştirilmesi adına
çalışanlarımıza 1 milyon kişixsaat?e yakın iş sağlığı ve güvenliği
eğitimi verdik.
-Toplumsal proje, bağış ve sponsorluk faaliyetlerine 205,2 milyon
TL kaynak aktardık.


Ekonomik katma değer

-Kuruluşumuzdan bugüne, Türkiye?nin petrol ürünü ihtiyacını
eksiksiz karşılama hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürürken ürettiğimiz
ürünler, devlete sağladığımız vergi gelirleri ve finansal
performansımızla Türk ekonomisine doğrudan değer üretmekteyiz.
-Dolaylı ekonomik performansımızın geliştirilmesinde
belirlediğimiz ana önceliğimiz ise Ar-Ge, inovasyon, dijitalleşme
çalışmaları ve yerel tedarik uygulamalarıyla yerel ekonomiye destek
vermektir:
-Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme alanlarında temel hedefimiz
kendi ürün, hizmet ve süreç teknolojilerini üreten, yenilikçiliğiyle
fark yaratan bir enerji şirketi olarak gelecek nesillerin enerji
ihtiyacını güvence altına almaktır.
-2008-2018 yılları arasında Ar-Ge proje ve yatırımlarına
ayırdığımız kaynak 286,5 milyon TL?dir.
-2010 yılında hayata geçirilen Tüpraş Ar-Ge Merkezi, kurulduğu
günden bugüne 231 bilimsel yayın, 85 patent başvurusu ve 22 patent
tescili gerçekleştirdi.
-2008-2018 yılları arasında ham petrol dışında
gerçekleştirdiğimiz toplam 9,4 milyar TL tedarik harcamasının %63?ünü
yerel ürün ve hizmet tedarikçileri kanalıyla gerçekleştirdik.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey