Ana Sayfa***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim----

***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

09 Ekim 2019 - 18:43 www.borsagundem.com

***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin Satın Alınması ve yapılacak sermaye artırımı işleminin şirketin mevcut sermayesini aşması ve elde edilen fonun ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borcun ödenmesinde kullanılacak olması
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.09.2019
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Olumlu
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.10.2019
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 16.10.2019
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 30.10.2019
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap 26556
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
RALYH, TRABISAS91B7 5,3265

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Ral Yatırım Holding A.Ş.'nin 8 Ekim 2019 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına katılıp toplantı gündeminin 4. ve 5. maddelerinde görüşülen Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin satın alınması ve yapılacak sermaye artırımı işleminin şirketin mevcut sermayesini aşması ve elde edilen fonun ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borcun ödenmesinde kullanılacak olması nedeniyle ayrılma hakkına konu maddeler için olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi veya temsilcisi söz konusu olağanüstü genel kurul toplantısında sahip olduğu payların tamamını ve sadece bu payları Şirketimize satarak ayrılma hakkını kullanabilecektir.
Önemli nitelikte işlemin onaylandığı 8 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri 1,00 TL nominal değerli pay karşılığı 5,3265 TL ayrılma hakkı fiyatı üzerinden ayrılma hakkı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile kullandırılacak olup, ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 16 Ekim 2019 Çarşamba günü başlayacak, 30 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 17:00 itibariyle sonlanacaktır.
Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin bilgilendirme notu ve talep formu ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Ral Yatırım Holding A.Ş.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1 RALYH Ayrılma Hakkı Talep Formu.pdf
EK: 2 RALYH Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bilgilendirme Formu.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791941


BIST