Ana SayfaDünya Bankası: Zayıflayan ticaret ve sanayi faaliyeti karşısında Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde büyüme yavaşlıyor----

Dünya Bankası: Zayıflayan ticaret ve sanayi faaliyeti karşısında Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde büyüme yavaşlıyor

09 Ekim 2019 - 10:35 www.borsagundem.com

Dünya Bankası?nın Avrupa ve Orta Asya (ECA) bölgesi için
yayınladığı en son Ekonomik Güncelleme raporuna göre, Avrupa ve Orta
Asya bölgesinde ekonomik büyüme yavaşlıyor ve 2019 yılı için bölgesel
büyüme oranı yüzde 1,8 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmin, bölgenin en
büyük iki ekonomisi olan Rusya Federasyonu ve Türkiye?deki yavaşlayan
büyümeyi yansıtıyor. Rapor aynı zamanda Orta Avrupa, Orta Asya ve
Güney Kafkasya ülkeleri dahil olmak üzere bölgenin geri kalan
bölümlerinde sağlam bir büyüme kaydedileceğini öngörüyor.
Bölgedeki yavaşlayan büyüme aşağı yönlü küresel eğilim ile
paralellik sergilemektedir ve geçtiğimiz on yıllık dönemde azalan
yatırımları ve üretkenlik artışını hızlandırma ihtiyacını
vurgulamaktadır. ECA bölgesinde, kötüleşen demografik eğilimler ?
çalışma çağındaki nüfusun azalması dahil olmak üzere ? bu zorlukları
daha da ağırlaştırmaktadır. Rapor bu zorluklar ile ilişkili olarak göç
eğilimlerini de mercek altına almakta ve hem göç alan hem de göç veren
ülkeler ile ilgili görüşler sunmaktadır.
Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Baş Ekonomisti Aslı
Demirgüç-Kunt ?Göç bölgede refaha katkıda bulunabilir? diyor ve
ekliyor: ?Göçmenler orantısız bir şekilde çalışma çağında olma eğilimi
gösteriyor ve bu sebeple işgücünü ve üretkenliği arttırarak ve
büyümeyi destekleyerek demografik baskıları hafifletiyorlar.?
Avrupa?da göçmenlerin payı geçtiğimiz kırık yıllık dönemde hızlı
bir şekilde artış kaydetmiştir ve günümüzde dünya genelinde her üç
göçmenden biri Avrupa?ya gitmektedir. Avrupa ve Orta Asya bölgesinde
bölge içi göç oranı da yüksektir ve bölgedeki, göçmenlerin yüzde 80?i
bölgedeki başka ülkelere gitmeyi tercih etmektedir. Ancak göçün
faydaları genellikle uzun vadede ortaya çıktığından, öte yandan
maliyetleri (yerinden olma ve işsizlik) anlık olarak ortaya
çıktığından ve belirli gruplar arasında yoğunlaştığından dolayı, göçe
karşı genellikle güçlü bir karşıtlık mevcuttur.
Politika yapıcıların bu grupların yeniden eğitimine yönelik
programlar tasarlayarak ve gençlere yönelik eğitim sistemlerini
yeniden uyarlayarak bu gruplara yardımcı olmaları, böylelikle daha
düşük vasıflı göçmenler ile çatışmalarını önlemeleri gerekmektedir.
Rapora göre, bu çabaların bileşenleri arasında geçici refah yardımları
ve işsizlik sigortası ödemeleri yer alabilir.
Göç olgusu aynı zamanda vasıflı işgücünün ?beyin göçü? yoluyla göç
veren ülkelerden uzaklaşması endişelerini de doğurmaktadır. Bölge
genelindeki birçok ülkede yüksek öğrenim görmüş gençler arasındaki göç
oranları yüksek seviyelerdedir Bosna Hersek?te dışarıya göç oranı
yüzde 55 iken, Ermenistan ve Letonya?da yüzde 40?ın üzerindedir ve
Arnavutluk, Moldova, Kuzey Makedonya Kırgız Cumhuriyeti, Kazakistan,
Romanya ve Tacikistan?da yüzde 40?a yakındır. Geçmişten bu yana
süregelen bu özellikler altta yatan temel sorunun sebebi değil daha
ziyade bir belirtisidir.
Göç veren ülkelerde yönetişimin iyileştirilmesi ve kurumların
güçlendirilmesi, süregelen göçün kök sebeplerinin ortadan
kaldırılmasına yardımcı olabilecek uzun vadeli politikalardır. Vasıflı
işgücünün ülkede tutulmasını sağlamaya yönelik politikalar arasında
özel sektörün ve istihdam artışının desteklenmesi, yüksek öğretime
yatırım yapılması ve ekonomide kadınlara sunulan fırsatların
arttırılması sayılabilir.
Diaspora ile ortak çalışmaların arttırılmasının bir başka önemli
boyutu da bağlantı olanaklarının arttırılmasıdır bağlantılarını devam
ettiren göçmenlerin yatırım yapma ve geri dönme olasılıkları daha
yüksektir. Rapor, göç veren ülkelerde kalmaya yönelik teşvikleri
arttırmanın, dışarıya göçün caydırılmasında yurt dışındaki faydaları
kısıtlamaya yönelik politikalardan daha etkili olduğunu
göstermektedir.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey