Ana Sayfa***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim----

***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

09 Ekim 2019 - 10:24 www.borsagundem.com

***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İşlem Türü Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı DENİZBANK A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Emirates Bank NBD PJSC
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap DenizYatırım (MKK Kodu:DZY) nezdindeki 441380 Hesap
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 27.09.2019
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 10.10.2019
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00

Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
DENIZ, TREDZBK00015 Nâma Değil - 5,72

Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Tarih Borsa?dan Alınan Pay Adedi Borsa?dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
DENIZ, TREDZBK00015 27.09.2019 0 0 0 0 0
DENIZ, TREDZBK00015 30.09.2019 0 0 0 0 0
DENIZ, TREDZBK00015 01.10.2019 0 0 0 0 0
DENIZ, TREDZBK00015 02.10.2019 0 0 0 0 0
DENIZ, TREDZBK00015 03.10.2019 0 0 0 0 0
DENIZ, TREDZBK00015 04.10.2019 0 0 0 0 0
DENIZ, TREDZBK00015 07.10.2019 0 0 0 0 0
DENIZ, TREDZBK00015 08.10.2019 0 0 0 0 0

Ek Açıklamalar
İlgi: 07 Ekim 2019, 04 Ekim 2019, 03 Ekim 2019, 02 Ekim 2019, 01 Ekim 2019, 30 Eylül 2019, 27 Eylül 2019, 26 Eylül 2019, 20 Eylül 2019 ve 08 Ağustos 2019 tarihli açıklamalarımız
SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından iletilen açıklamadır:
Denizbank A.Ş.'nin sermayesi ve oy haklarının %99,85'ini temsil eden toplam 3.311.211.134 TL nominal değerli payların 31.07.2019 tarihinde Emirates NBD Bank PJSC tarafından devralınması sonrasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, Emirates NBD Bank PJSC tarafından Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla 1 TL nominal değerli her bir pay için 5,72 TL fiyat ile 27.09.2019 ile 10.10.2019 tarihleri arasında zorunlu pay alım teklifi yapılmaktadır.
Söz konusu süreç kapsamında 08.10.2019 tarihi itibarıyla yapılan başvurular Günlük Pay Alım Bilgileri tablosunda bilgilerinize sunulmaktadır.
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu ve Pay Alım Teklifi Talep Formu'na www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com internet adreslerinden ulaşılabilmektedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Denizbank SPK Onaylı Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdf
EK: 2 Denizbank Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdf
EK: 3 Denizbank Pay Alım Teklifine İlişkin Süreç.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791759


BIST