Ana SayfaResmi Gazete'de Bugün-11 Eylül----

Resmi Gazete'de Bugün-11 Eylül

11 Eylül 2019 - 06:22 www.borsagundem.com

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
? Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Lara Kıyı
Bandı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi
Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve
İlan edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1510)
? Denizli İli, Honaz İlçesi, Yukarıdağdere Mahallesinde Bulunan
Saklıgöl Potansiyel Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Bazı Alanın Kesin
Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan edilmesi Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 1511)
? Denizli İli, Buldan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kamara
Traverten Sırtı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden
Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan
Olarak Tescil ve İlan edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1512)
? Muğla İli, Menteşe İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Özlüce Doğal
Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda
Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan edilmesi
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1513)
? Osmaniye İli, Kadirli ve Düziçi İlçeleri Sınırları İçerisinde
Bulunan Karatepe Aslantaş Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden
Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan
Olarak Tescil ve İlan edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1514)
? Van İli, Gevaş İlçesinde Bulunan Kuzu Adası Potansiyel Doğal Sit
Alanı Kapsamına Giren Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak
Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1515)
? Antalya İli, Serik İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Zeytintaşı
Mağarası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden
Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan
Olarak Tescil ve İlan edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1516)
? Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ayder
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Doğal Sit Alanının Koruma
Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin
Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan edilmesi Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 1517)
? Adana İli, Karataş İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tuzla Gölü
Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi
Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve
İlan edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1518)
? Yozgat İlinde Tesis Edilecek Beyyurdu Rüzgar Enerji Santralinin
Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1521)
? Sinop İlinde Tesis Edilecek Hamsi Rüzgar Enerji Santralinin Yapımı
Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1522)
? Çanakkale İlinde Tesis Edilecek Saros Rüzgar Enerji Santralinin
Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1523)
? 154 kV (Horasan TM-Kars TM) Brş.N-Karakurt HES TM Enerji İletim
Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1524)
? Ağrı İlinde Tesis Edilecek İpektepe Rüzgar Enerji Santralinin Yapımı
Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1525)
YÖNETMELİKLER
? Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın
Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
? Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim
Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin
Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
? Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında
Yönetmelik
TEBLİĞLER
? İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
? Anayasa Mahkemesinin 26/6/2019 Tarihli ve E: 2019/27, K: 2019/56
Sayılı Kararı
?? Anayasa Mahkemesinin 3/7/2019 Tarihli ve 2016/66638 Başvuru
Numaralı Kararı
?? Anayasa Mahkemesinin 3/7/2019 Tarihli ve 2016/78293 Başvuru
Numaralı Kararı
?? Anayasa Mahkemesinin 17/7/2019 Tarihli ve 2016/14178 Başvuru
Numaralı Kararı
?? Anayasa Mahkemesinin 17/7/2019 Tarihli ve 2016/72230 Başvuru
Numaralı Kararı

http://www.resmigazete.gov.tr

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey