Ana Sayfa***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01 Ağustos 2019 - 20:18 www.borsagundem.com

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli -Bedelsiz Sermaye Arttırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.08.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 13.225.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 26.185.500

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 103.500 49.680,000 48,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 Nâma
B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 13.121.500 6.298.320,000 48,00000 B Grubu B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 13.225.000 6.348.000,000 48,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 6.348.000


Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 103.500 51.750,000 50,00000 51.750,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 Nâma
B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 13.121.500 6.560.750,000 50,00000 6.560.750,00 B Grubu B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 13.225.000 6.612.500,000 50,00000

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.
. Şirket Esas Sözleşmesinin 6.Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak,
Şirket'in 75.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 13.225.000,00-TL olan çıkarılmış
sermayesinin % 48 oranında Bedelsiz İç kaynaklardan karşılanmak üzere 6.348.000,00-TL'ye , %50 oranında da
Bedelli olmak üzere 6.612.500,00 TL nakit karşılığı toplam 12.960.500,00-TL arttırılarak 26.185.500-TL'ye
çıkarılmasına,
· Mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmamasına,
. Yapılacak Sermaye Artırımında ( A ) grubu paylar karşılığında (A ) Grubu, ( B ) grubu paylar karşılığında ise
( B ) grubu paylar verilmesine,
· Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine, yeni pay alma haklarının
kullanılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'de nominal değerin
altında olmamak üzere piyasada oluşan fiyattan halka arz edilmesine,
· Sermaye artırımı nedeniyle şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili
düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına
ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
· Payların ihracı için hazırlanacak izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay
Tebliği (VII ? 128.1) kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat
edilmesine,
. Sermaye Piyasası Kurulundan bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak ? İhraç Belgesi' Alınmasına
· Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Şirket
yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına
Katılanların Oy birliği ile karar verilmiştir.
Ayrıca İç kaynaklarda yapılan bedelsiz sermaye arttırımına konu olabilecek tutarın hesaplanmasıda
Hisse Senedi İhraç Primleri:6.546.023,88 TL
Yasal Yedeklerin %50'si:1.1.121.426,055 TL
Geçmiş Yıl Karları: 1.786.816,31 TL
Geçmiş Yıl Zararları: -1.298.858,60 TL
Dönem Zararı: -1.738.454,36 TL
Not: Yukarıdaki Veriller eşliğinde ,Geçmiş Yıl zararlarının kapatılmasında daha düşük olan yasal (VUK) kayıtları esas alınarak hesaplanmıştır.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779266


BIST