Ana Sayfa***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

31 Temmuz 2019 - 18:22 www.borsagundem.com

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -544.391 4.115.442 2.432.733 54.290.958 31.119.827 170.638.072 170.638.072
Transferler
950.000 30.169.827 -31.119.827 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
174.966 9.627.555 9.802.521 9.802.521
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-171.739 -171.739 -171.739
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -369.425 5.065.442 2.260.994 74.460.785 9.627.555 170.268.854 170.268.854
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -312.143 5.065.442 2.089.255 74.460.785 28.426.630 188.953.472 188.953.472
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
135.067 135.067 135.067
Transferler
1.150.000 27.276.630 -28.426.630 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-114.649 25.297.729 25.183.080 25.183.080
Kar Payları
-12.000.000 -12.000.000 -12.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-171.739 -171.739 -171.739
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -426.792 6.215.442 1.917.516 89.872.482 25.297.729 202.099.880 202.099.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.262.671 56.368.489
Dönem Karı (Zararı)
25.297.729 9.627.555
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.297.729 9.627.555
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.410.721 7.711.653
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 4.998.606 3.839.040
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.380.824 394.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
935.657 626.286
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-218.394
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
663.561 -231.925
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.456.000 582.904
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -545.321 -669.668
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 6.001.321 1.252.572
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 7.660.573 2.895.348
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
914.718
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
55.115.997 44.468.726
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -24.300.744 -10.225.864
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.187.711 118.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-113.033 -10.344.816
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-512.716 -602.059
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 13.654.631 -18.921.084
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 13.133.754 -1.520.983
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 54.187.759 76.995.062
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.882.018 795.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
51.305.741 76.199.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-451.262 -780.121
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-826.524 -666.067
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-826.524 -666.067
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 185.618 404.751
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 45.481 -214.909
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
45.481 -214.909
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
100.824.447 61.807.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-504.898 -510.221
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -8.056.878 -4.929.224
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.159.369 -6.382.780
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 309.651
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
309.651
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -18.469.020 -6.382.780
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.469.020 -6.382.780
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.017.401 -33.213.365
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 200.389.110 8.694.000
Kredilerden Nakit Girişleri
200.389.110 8.694.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -222.639.110 -31.324.461
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-222.639.110 -31.324.461
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-426.000
Ödenen Temettüler
-12.000.000 -10.000.000
Ödenen Faiz
18 -5.886.722 -1.252.572
Alınan Faiz
18 545.321 669.668
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.085.901 16.772.344
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.085.901 16.772.344
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.742.391 10.631.166
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.828.292 27.403.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 37.828.292 3.742.391
Ticari Alacaklar
30.090.487 6.108.449
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 113.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 29.977.454 6.108.449
Diğer Alacaklar
630.676 117.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
630.676 117.954
Stoklar
8 118.121.266 132.725.588
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.924.045 1.515.700
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.924.045 1.515.700
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.213 7.213
Diğer Dönen Varlıklar
11 2.470.125 2.420.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.470.125 2.420.606
ARA TOPLAM
193.072.104 146.637.901
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
193.072.104 146.637.901
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
24.430 24.430
Diğer Finansal Yatırımlar
5 24.430 24.430
Maddi Duran Varlıklar
10 209.190.188 195.883.844
Arazi ve Arsalar
67.489.277 67.489.277
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
83.431.517 85.518.241
Binalar
25.228.112 25.644.263
Tesis, Makine ve Cihazlar
27.624.276 10.848.954
Taşıtlar
2.927.390 3.509.089
Mobilya ve Demirbaşlar
2.103.246 2.381.665
Yapılmakta Olan Yatırımlar
386.370 492.355
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.005.393
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
42.054 57.756
Lisanslar
42.054 57.756
Peşin Ödenmiş Giderler
15.542.099
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.542.099
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 664.870 626.314
Diğer Duran Varlıklar
4.610.000 4.705.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
4.610.000 4.705.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
215.536.935 216.839.443
TOPLAM VARLIKLAR
408.609.039 363.477.344
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 15.819.493 37.139.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 15.819.493 37.139.915
Banka Kredileri
15.819.493 37.139.915
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 546.953
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
546.953
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
546.953
Ticari Borçlar
177.265.032 123.682.109
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 3.434.185 552.167
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 173.830.847 123.129.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.406.755 1.858.017
Diğer Borçlar
136.705 963.229
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
40.592 40.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
96.113 922.637
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 411.911 226.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
411.911 226.293
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 5.252.624 5.639.036
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.664 228.058
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.664 228.058
ARA TOPLAM
200.849.137 169.736.657
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
200.849.137 169.736.657
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
298.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 298.737
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 298.737
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.361.285 4.787.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.361.285 4.787.215
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.660.022 4.787.215
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
206.509.159 174.523.872
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
202.099.880 188.953.472
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 67.495.762 67.495.762
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 1.727.741 1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-426.792 -312.143
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-426.792 -312.143
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-426.792 -312.143
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.215.442 5.065.442
Yasal Yedekler
6.215.442 5.065.442
Diğer Yedekler
1.917.516 2.089.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
89.872.482 74.460.785
Net Dönem Karı veya Zararı
25.297.729 28.426.630
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
202.099.880 188.953.472
TOPLAM KAYNAKLAR
408.609.039 363.477.344


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 326.635.498 183.465.530 132.625.585 68.448.786
Satışların Maliyeti
15 -253.133.887 -138.921.737 -94.346.920 -46.322.812
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
73.501.611 44.543.793 38.278.665 22.125.974
BRÜT KAR (ZARAR)
73.501.611 44.543.793 38.278.665 22.125.974
Genel Yönetim Giderleri
16 -11.178.165 -9.406.620 -6.695.320 -5.345.368
Pazarlama Giderleri
16 -10.034.690 -6.808.837 -4.145.470 -2.371.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 9.853.950 2.439.193 7.400.891 1.360.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -19.882.836 -19.319.742 -10.276.757 -15.681.298
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.259.870 11.447.787 24.562.009 87.830
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.259.870 11.447.787 24.562.009 87.830
Finansman Gelirleri
18 3.120.543 11.199.333 2.371.374 6.907.918
Finansman Giderleri
18 -12.422.111 -10.124.216 -4.349.870 -4.545.820
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.958.302 12.522.904 22.583.513 2.449.928
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.660.573 -2.895.349 -5.520.645 -625.438
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -7.670.466 -2.967.639 -5.413.798 -708.905
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 9.893 72.290 -106.847 83.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.297.729 9.627.555 17.062.868 1.824.490
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.297.729 9.627.555 17.062.868 1.824.490
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.297.729 9.627.555 17.062.868 1.824.490
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,02530000 0,00960000 0,01710000 0,00180000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-114.649 174.966 -295.676 119.198
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-143.311 224.315 -369.595 153.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.662 -49.349 73.919 -34.081
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.662 -49.349 73.919 -34.081
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-114.649 174.966 -295.676 119.198
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.183.080 9.802.521 16.767.192 1.943.688
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.183.080 9.802.521 16.767.192 1.943.688http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778681


BIST

-Foreks Haber Merkezi-