Ana Sayfa***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16 Temmuz 2019 - 13:47 www.borsagundem.com

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Payların Dağıtım Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 18.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFONT00028 1.000.000 1.222.222,220 122,22222 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFONT00028 Nâma
B Grubu, FONET, TREFONT00010 17.000.000 20.777.777,780 122,22222 B Grubu B Grubu, FONET, TREFONT00010 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 18.000.000 22.000.000,000 122,22222

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 17.07.2019

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 11.496.200
Geçmiş Yıl Karları (TL) 10.503.800


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.05.2019
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 11.07.2019
SPK Başvuru Tarihi 29.05.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.07.2019
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 19.07.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 18.07.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 100.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 18.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 40.000.000,00 TL'ye çıkartılması, artırılan sermayenin 11.496.200,00 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden, 10.503.800,00 TL'si geçmiş yıl kârlarından olmak üzere toplamda 22.000.000,00 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.07.2019 tarih ve 40/901 sayılı kararı ile onaylanmış olup, sermaye artırımına ve Esas Sözleşme'nin ilgili maddesinin yeni metninin tesciline ilişkin Kurul izin yazısı Şirketimizce 12/07/2019 tarihinde teslim alınmıştır.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Onaylı Esas Sözleşme 6. Madde Tadili.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/775409


BIST