Ana Sayfa***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11 Temmuz 2019 - 16:20 www.borsagundem.com

***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Daveti Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 11.07.2019
Genel Kurul Tarihi 08.08.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.08.2019
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Urla Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - 2018 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2018 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
4 - 2018 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim Kurulu tarafından 12.06.2019 tarihli karar ile Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - 2018 Yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 12.06.2019 tarihli kararın onaya sunulması.
7 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu maddesinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması.
11 - Şirketin 2018 yılı İlişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereği 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - Şirketin 2018 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi kapsamında alınacak önlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Altınyag Olagan Genel Kurul 2. Toplantı Davet-Gundem-Vekaletname-2018 -.pdf - İlan Metni
EK: 2 Altınyag Olagan Genel Kurul 2. Toplantı Bilgilendirme Dokumanı-2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Altınyag Olagan Genel Kurul 2. Toplantısı Vekaletname-2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Tadil Tasarısı-onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin 11.07.2019 tarihinde yapılan ve yeterli toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ertelenen Ortaklar Olağan Genel Kuruluna ait 2. Toplantı yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 08 Ağustos 2019 Perşembe günü, saat 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Urla Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde yapılacaktır.
Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekaletname Örneği, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları imiz resmi internet sitesi www.altinyag.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/774821


BIST