Ana SayfaJCR, Suzuki Motorlu Araçlar'ın Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını 'AA- (Trk)' ve 'A-1+ (Trk)' olarak teyit etti----

JCR, Suzuki Motorlu Araçlar'ın Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını 'AA- (Trk)' ve 'A-1+ (Trk)' olarak teyit etti

11 Temmuz 2019 - 14:49 www.borsagundem.com

JCR Eurasia Rating, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'nin
Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını 'AA- (Trk)' ve 'A-1+ (Trk)'
olarak teyit etti, notlara ilişkin görünümleri ise 'Stabil' olarak
belirledi.
JCR Eurasia Rating, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'yi
(Suzuki Pazarlama) ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir
kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'AA- (Trk)',
Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu 'A-1+ (Trk)' olarak teyit ederken, söz
konusu notlara ilişkin görünümleri 'Stabil' olarak belirlemiştir.
Yabancı Para notları ise ülke notu ile sınırlandırılmıştır.
2015 yılının ikinci yarısında Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
bünyesinde faaliyetlerine başlayan Suzuki Pazarlama, Japon menşeili
Suzuki marka otomobil, motosiklet ve deniz motorlarının satış, yedek
parça ve servis hizmetleri ile iştigal etmektedir. Türkiye'ye ilk defa
1984 yılında ithal edilmeye başlayan ve yurtiçinde belirli bir marka
bilinirliği ve müşteri kitlesine sahip Suzuki araçlar, Firmanın
operasyonlarına başlaması ile pazardaki etkinliğini artırmaya
başlamıştır. Son yıllarda Türk Lirasında yaşanan hızlı değer kaybı ve
otomobil satışlarına ilişkin Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) varlığı
neticesinde sektör bir miktar daralma yaşamasına karşın, Suzuki
Pazarlama piyasa payını yükseltmeyi başarmıştır. Faaliyete geçtiği yıl
yakaladığı yüksek satış hacmi ile Otomotiv Distribütörleri Derneği
tarafından 'Otomobilde En Hızlı Büyüyen Marka' ödülüne layık görülen
Suzuki Pazarlama, motosiklet ve deniz motoru sektörlerinde de
pazardaki konumunu güçlendirmiştir. Ülke geneline yayılmış bayileri
aracılığı ile satışlarını gerçekleştiren Suzuki Pazarlama, satış ve
servis ağını genişleterek Suzuki markasını daha geniş bir müşteri
kitlesi ile buluşturmayı planlamaktadır.
Finansal sonuçlar incelendiğinde ilk olarak Firmanın 2018 yılı
satış performansının önceki yıllara göre zayıf kaldığı görülmektedir.
2018 yılında Suzuki Pazarlama'nın araç satışlarının %33 oranında
azaldığı, ancak bu oranın sektör ortalaması ile paralellik gösterdiği
anlaşılmaktadır. Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı ile yabancı
paraya endeksli otomobil fiyatları yükselirken, hane halkı satın alma
gücündeki gerileme otomobil pazarının daralmasında etkili olmuştur.
Dolayısıyla, satışlardaki söz konusu azalışın Suzuki Pazarlama'nın
operasyonlarından ziyade sektör genelindeki makro ölçekli
problemlerden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Firmanın düşen
gelirlerine karşın FAVÖK üretiminin güçlenmesi, 2019 yılında pazar
payında bir miktar gelişim göstermesi, Suzuki marka değerinin ve
Türkiye'de sunulan ürünlerin yükselen bir talep trendi izlemesi ve
bayileri ile Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) aracılığı ile
çalışmasından dolayı alacak kalitesinin yüksek düzeyde şekillenmesi ve
cari yıl içerisinde sermaye artırımı yapılacak olması kısa ve uzun
vadeli notların yüksek seviyede oluşmasına katkı sağlamıştır. Öte
yandan, otomobil sektöründe sorun teşkil etmeye devam eden yüksek ÖTV
oranları ile birlikte Türk Lirasındaki değer kaybı, 2019 yılının da
sektör genelinde önemli bir küçülme ile kapatılacağını işaret
etmektedir. Otomobil satışlarının Firmanın toplam gelirleri arasında
önemli bir yere sahip olduğu düşünüldüğünde, talepteki düşüşün gelir
üretimine olumsuz yansıyabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, şirket
özelinde olmamakla birlikte, piyasa faiz oranlarındaki yukarı yönlü
trend, finansman maliyetlerini artırıcı bir unsur olarak öne
çıkmaktadır. Bir bütün olarak ele alındığında, Suzuki Pazarlama'nın
Uzun Vadeli Ulusal Notu 'AA- (Trk)' olarak teyit edilirken notlara
ilişkin uzun/kısa vadeli görünümler 'Stabil' olarak belirlenmiştir.
Otomobil pazarındaki daralmanın 2019 yılı içerisinde de devam edeceği
öngörüsünün yanısıra, Firmanın sahip olduğu türev ürünler ve forward
kontratlarının yılsonu kar/zarar tablosuna olumsuz yönde etki
edeceğine ilişkin beklentiler olmasına karşın cari yılda yapılacak 25
milyon dolarlık sermaye artışının bilanço ve gelir tablosunun
dengelenmesini sağlayacağı öngörülmektedir. Firmanın karlılık
performansı, özkaynak seviyesi, pazar payındaki değişimler ve kurdaki
değişimin finansal sonuçlar üzerindeki etkisi JCR Eurasia Rating
tarafından izlenecek konulardır. Makroekonomik göstergeler ile
birlikte piyasadaki gelişmeler ve sektöre yönelik yasal ve vergisel
düzenlemeler de ayrıca izlenmeye devam edilecektir. İhraç yoluyla elde
edilmesi planlanan kaynaklar şirket bilançosunda taşınacağı için ayrı
bir ihraç rating raporu düzenlemeyip kredi derecelendirme raporu
içerisinde analiz edilmiştir. İhraç edilecek tahvilin şirketin diğer
yükümlülüklerine göre hukuksal ve teminat acısından bir
farklılaştırılması olmadığı için şirketin kurumsal yapısının notları
ihraç rating'ini de temsil etmektedir. Ancak, ihraç ratingi notları
yapılandırılmış finansman enstrümanlarını kapsamamaktadır.
Suzuki Pazarlama hisselerinin tamamına sahip olan Doğan Şirketler
Grubu Holding A.Ş. enerji, sanayi, dış ticaret, finansal hizmetler,
turizm gibi çeşitli alanlarda faaliyet göstermekte olup Borsa
İstanbul'da DOHOL kodu ile 25 yıldır işlem görmektedir. Doğan Grubunun
ihtiyaç duyulması halinde Suzuki Pazarlama'ya uzun vadeli likidite ve
özkaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve etkili operasyonel destek
sunma deneyimine sahip olduğu kanaatine dayalı olarak, firmanın
Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde (1) olarak
belirlenmiştir.
Şirketin ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp
sağlanamayacağına bakılmaksızın, özkaynak seviyesi, mevcut
operasyonları, likidite seviyesi ve içsel kaynak yaratma kapasitesi
dikkate alındığında, müşteri tabanı ve piyasadaki etkinliğinin artmaya
devam etmesi ile makroekonomik seviyenin mevcut haliyle devam etmesi
durumunda üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek altyapıya ulaştığı
düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle, JCR Eurasia Rating notasyonu
içerisinde, Şirketin Ortaklardan Bağımsızlık Notu (A) olarak
belirlenmiştir."


Uzun Kısa
Uluslararası Yabancı Para BBB- A-3
Türk Parası BBB- A-3
Görünüm YP Negatif Negatif
TP Negatif Negatif
İhraç Notu - -
Ulusal Ulusal Not AA- (Trk) A-1+
(Trk)
Görünüm Stabil Stabil
İhraç Notu AA- (Trk) A-1+ (Trk)
Desteklenme Notu 1 -
Ortaklardan Bağımsızlık Notu A -


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey