Ana SayfaİSO, 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018 araştırmasının sonuçlarını açıkladı----

İSO, 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018 araştırmasının sonuçlarını açıkladı

11 Temmuz 2019 - 10:03 www.borsagundem.com

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi kuruluşlarının 2018 yılı
verileri üzerinden yaptığı ?İSO Türkiye?nin İkinci 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu- 2018? araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Geçen mayıs ayında açıklanan İSO 500?ün ardından tamamlanan
araştırma sonuçlarına göre İSO İkinci 500 şirketleri, 2017 yılının
ardından 2018 yılında da üretimden net satışlarda yüksek bir
performans sergiledi. Bir yönüyle Türkiye?nin KOBİ ölçeğindeki
şirketlerinin röntgenini ortaya koyan İSO İkinci 500, 2018 yılında
üretimden net satışlarını yüzde 27,8 gibi oldukça güçlü bir artışla
107,6 milyar TL?den 137,5 milyar TL?ye yükselti. Bu artış 2017 yılında
da yüzde 30,9 gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleşmişti.
İSO İkinci 500?ün bu yılki sıralamasına bakıldığında ilk üç sıra
şöyle: 2018 yılında üretimden net satışlara göre ilk sırayı 413,7
milyon TL ile Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil aldı. 412,4 milyon TL ile
ikinciliğe yerleşen ORMA Orman Mahsulleri?ni 411,6 milyon TL ile
Erişler Yem izledi.
2017 yılında, 309,4 milyon TL ile 145,2 milyon TL arasında
üretimden net satış yapan şirketlerin girebildiği İSO İkinci 500?ün
2018 sıralamasında bu bant 413,7 milyon TL ile 177,8 milyon TL
arasında oluştu. İSO İkinci 500 şirketlerinin bu yılki listesine
bakıldığında sıralamaya 97 yeni kuruluşun girdiği görüldü. Bunlardan
62?si geçen yılki İSO 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasının
dışından sıralamaya girme başarısı gösteren şirketlerden oluştu.
Geriye kalan 35 kuruluş ise 2017 yılında İSO 500 sıralamasında yer
alırken bu yıl İSO İkinci 500 sıralamasına geriledi.
"İSO İkinci 500?de yer alan şirketlerimiz, küresel ekonomideki
yavaşlamayı daha fazla hissediyor"
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, şu değerlendirmede
bulundu: ?İSO 500?ün ardından açıkladığımız İSO İkinci 500?de yer alan
şirketlerimiz, büyük ölçüde KOBİ niteliğindeki kuruluşlarımızın
performansını ortaya koyan bir araştırmadır. Dolayısıyla, ekonomik
araştırmalar için bütünsel olarak saygın ve nitelikli bir kaynak
olmasının yanında, bizim açımızdan bu yönüyle de çok değerlidir. Çünkü
İSO İkinci 500 sayesinde ülkemizin KOBİ niteliğindeki kuruluşlarının
performansını her yıl düzenli bir şekilde gözlemleyebiliyoruz.
İSO İkinci 500?ün sonuçlarına değinmeden önce şunu hatırlatmak
isterim 2017 yılındaki yüzde 7,4?lük güçlü büyümenin ardından gelen
2018 yılı, gerek küresel ekonomideki daralma ve gerekse iç tüketimdeki
durgunluğun da etkisiyle ekonomimiz açısından zor bir yıldı. İşte o
zor koşullarda bile İSO İkinci 500?ü oluşturan sanayicilerimizin
üretimden satışlarını yüzde 27,8 gibi ciddi bir oranda artırmaları ve
yüzde 6?nın üzerinde bir reel büyüme yakalamaları her türlü takdiri
hak etmektedir.
Genel olarak İSO İkinci 500?ün sonuçlarına baktığımızda, İSO 500?e
paralel sonuçlarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. En önemli fark
ise borçlanmada görülüyor. 2018 yılı sonuçları, İSO İkinci 500
şirketlerinin uzun vadeli borçlarının azaldığını, kısa vadeli
borçlarının ise arttığını gösteriyor. Bunun iki nedeni var birincisi
borçlanma kaynaklarının önceki yıllara göre ciddi bir şekilde
kısılması ve daralmasıdır. İkincisi ise KOBİ ölçeğindeki
şirketlerimizin borçlanma kabiliyetinin azalmasıdır.
Dolayısıyla çalışmamızın 2018 yılı sonuçlarında, dünya ticaretinde
şiddetlenen korumacılık rüzgarlarının yanı sıra Türkiye ekonomisinin
geçtiği kritik dönemecin de dolaylı ve dolaysız yansımalarını açık bir
şekilde izleyebiliyoruz. Örneğin şirketlerimiz üretimden satışlarında
yüzde 6,2?lik bir reel artış sağlasa da ihracatın bu büyümedeki
katkısının sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu da İSO İkinci 500
şirketlerimiz arasında küresel ekonomideki yavaşlamanın daha fazla
hissedildiğini gösteriyor.

Faaliyet karlılığında güçlü iyileşme sağlandı

İSO İkinci 500 çalışmasının ortaya çıkardığı en önemli ve olumlu
sonuçlardan biri sanayicilerimizin ana faaliyet alanlarına
yoğunlaşmayı sürdürerek özellikle faaliyet karlılığında güçlü
iyileşmeler sağlamalarıdır. Satış ve faaliyet giderlerini yönetmede
daha başarılı olan firmalarımızın, 2018?de net satışlara oranla
faaliyet karını 1,8 puan artışla yüzde 12,1?e yükseltmiş olmaları bunu
göstermektedir.
Fakat ne yazık ki bu noktada artan kur ve faizlerin etkisiyle İSO
İkinci 500 şirketlerimiz için de finansman giderlerinin şiştiğini ve
bunun karlılığı önemli ölçüde sınırladığını görüyoruz. İSO İkinci 500
2017?de faaliyet karının yüzde 42,8?ini finansman giderlerine
harcarken bu oran 2018?de yüzde 52,6?ya yükselmiştir.
İSO İkinci 500?ün teknoloji ve AR-GE tarafındaki göstergeleri ise
bazı iyi gelişmelere rağmen maalesef tatmin edici değildir. AR-GE
harcaması yapan kuruluş sayımızın 188?den 218?e doğru güçlü bir
sıçrama yapmasını sevindirici bulsak da bu güçlü artışın AR-GE
harcamaları büyüklüğüne yansımadığını görüyoruz. Kuşkusuz
firmalarımızın mali açıdan zorlandıkları bir dönemde bu durum bir
ölçüde doğal karşılanabilir. Yine de teknolojik dönüşüm ve inovasyonun
KOBİ?ler açısından ertelenemez bir hedef olduğunu da her zaman dikkate
almamız gerekiyor.
2018 yılı Türkiye?nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
araştırmasını bir bütün olarak değerlendirdiğimizde sonuçlar,
sanayicimizin en zor faaliyet koşullarında dahi ülkemize karşı olan
sorumluluklarını fedakarca yerine getirdiklerini ortaya koymaktadır.
Yaşanan tüm zorluklara rağmen, yatırımlarıyla iş ve aş üreterek
Türkiye?nin ve Türkiye ekonomisinin yanında olduğunu gösteren
sanayicilerimize bu kıymetli çabaları ve değerli bilgilerini bizimle
paylaştıkları için buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz.?Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey