Ana SayfaSivil Toplum Destek Programının üçüncü döneminde sivil toplum kuruluşlarına 3 milyon euro destek sağlanacak----

Sivil Toplum Destek Programının üçüncü döneminde sivil toplum kuruluşlarına 3 milyon euro destek sağlanacak

11 Temmuz 2019 - 09:28 www.borsagundem.com

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Türkiye?deki sivil toplum
kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla
AB desteğiyle yürütülmekte olan Sivil Toplum Destek Programı üçüncü
dönem teklif çağrısı 10 Temmuz 2019 tarihinde yayımlandı.
Sivil Toplum Destek Programı üçüncü döneminin 2020-2021 yıllarında
uygulanması öngörülüyor. Toplam bütçesi 3 milyon euro olan hibe
programı ile sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapılarının, karar
alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin
güçlendirilmesi hedefleniyor.
Türkiye?den dernekler, vakıflar, derneklerin veya vakıfların
federasyonları/konfederasyonları, kar amacı gütmeyen kooperatiflerin
geliştirecekleri projelere, en az 60 bin, en fazla 100 bin avro hibe
desteği sağlanıyor. Hibe programına aynı zamanda AB üyesi ülkelerden
kar amacı gütmeyen kuruluşlar da başvuru yapabiliyor.
Hibe programı kapsamında üç öncelik alanı belirlendi:
· STK?ların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve STK?lar
arası işbirliklerinin teşvik edilmesi,
· Aktif vatandaşlığın ve/veya STK?ların yerel, ulusal ve
uluslararası karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının
desteklenmesi,
· Aktif vatandaşlık için yasal ortamın iyileştirilmesine destek
olunması.
Proje başvurularının 17 Eylül 2019 saat 17.00?a kadar Merkezi
Finans ve İhale Birimine yapılması gerekiyor. Duyuruya ilişkin detaylı
bilgi www.ab.gov.tr, www.siviltoplumsektoru.org ve www.mfib.gov.tr
adreslerinden temin edilebilir

Sivil Toplum Destek Programı

Sivil toplum Kopenhag siyasi kriterleri, AB müktesebatına uyum ve
sivil toplum diyaloğu temelinde yürütülen müzakere sürecinin önemli
bir aktörü olarak öne çıktı. Sağlıklı is¸leyen bir demokrasinin, AB
standartlarına ulas¸manın, Türk ve AB toplumları arasında kalıcı
bağlar kurmanın güçlü bir sivil toplumla mümkün olabileceği anlayışı
önem kazandı. 2014 yılına kadar farklı öncelik alanlarına ve çes¸itli
hedef kitlelere sağlanan sivil toplum destekleri Katılım Öncesi Yardım
Aracı?nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde (IPA II)
?Sivil Toplum Sektörü?çatısı altında toplandı. T.C. Dışişleri
Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Sivil Toplum Sektörü?nün lider
kuruluşu olarak programlama ve izlemeden sorumlu kuruluşu oldu.
Sivil Toplum Sektörü dört öncelik alanını destekliyor:
1. STK?lara yönelik yasal çerçevenin iyileştirilmesi
2. Kamu - sivil toplum iş birliğinin desteklenmesi
3. STK?ların kapasitelerinin güçlendirilmesi
4. Türkiye-AB arasında sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi

Sivil Toplum Destek Programı Birinci Dönemi (CSSP I):

Sivil Toplum Sektörü kapsamında uygulanan Sivil Toplum Destek
Programı Birinci Dönemi (CSSP I) ile STK?ların karar alma süreçlerine
daha etkin katılımı, kamu - sivil toplum ilişkilerinin yerel ve ulusal
düzeyde gelis¸tirilmesi ve STK?ların yönetim, savunuculuk ve iletis¸im
becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor.
Sivil Toplum Destek Programı Birinci Dönemi üç bileşenden
oluşuyor:
1- Kamu ve STK?lar Arasında İş Birliğinin Güçlendirilmesi için
Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı
2- Yerel STK?lar Hibe Programı
3- Türkiye?de Sivil Toplumun Gelis¸imini ve Sivil Toplum - Kamu
Sektörü İş Birliğini Güçlendirme Projesi II. Aşama
Kamu ve STK?lar Arasında İş Birliğinin Güçlendirilmesi için
Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı finansal ve idari açıdan güçlü ve
proje yönetimi konusunda deneyimli STK?ların gelis¸tirecekleri
ortaklıkları ve ağları destekleyerek bu ortaklıklar ve ağlar
aracılığıyla kamu kurumları ve STK?lar arasındaki iş birliğini
güçlendirmeyi ve STK?ların kapasitelerini gelis¸tirmeyi hedefliyor.
Program kapsamında 10 STK?ya yaklaşık 4.3 milyon avro hibe desteği
sağlanıyor.
Yaklaşık bütçesi 2.1 milyon avro olan Yerel STK?lar Hibe Programı
ise STK?ların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, lobicilik ve
savunuculuk faaliyetlerinin desteklenmesi ile iletis¸im becerilerinin
geliştirilmesini amaçlıyor. Türkiye?nin 15 farklı ilinden 38 projenin
yer aldığı program desteklerin Anadolu?ya yayılmasında önemli bir rol
üstleniyor.

Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönemi (CSSP II):

Birinci dönemin devamı niteliğinde hayata geçirilen Sivil Toplum
Destek Programı İkinci Dönemi, 4 milyon avro bütçesiyle daha güçlü bir
sivil diyalog, katılım ve itibar için STK?ların kapasitelerini
geliştirmeyi hedefliyor. Program kadın, çocuk, gençlik, dezavantajlı
gruplar gibi farklı hedef kitlere yönelik sağlık, tarım, eğitim,
çevre, gıda, medya gibi genis¸ bir yelpazede faaliyet gösteren
STK?lara ulas¸ıyor.
Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönemi kapsamında
- Türkiye?nin 12 ilinden 31 proje hibe almaya hak kazandı
- Ortaklık şartı bulunmamasına rağmen 18 projenin eş-faydalanıcısı
var.
- Hollanda, Almanya, İtalya ve Avusturya?dan eş-faydalanıcılar da
Türk ortaklarıyla programa katılıyor.
Sivil Toplum Destek Programı üçüncü döneminin 2020-2021 yılları
arasında 3 milyon avro bütçe ile uygulanması öngörülmektedir.
Sivil Toplum Destek Programı ve Sivil Toplum Sektöründeki diğer
projelerle ile ilgili ayrıntılı bilgi Avrupa Birliği Başkanlığının
(www.ab.gov.tr) ve Sivil Toplum Sektörü (www.siviltoplumsektoru.org)
internet sitelerinde yer almaktadır.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey