Ana Sayfa***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20 Haziran 2019 - 18:10 www.borsagundem.com
apılan Açıklama Düzeltme mi ? ılan Açıklama Ertelenmiş Bir Aipi Olağan Genel Kurul
He 01.01.2018 31.12.20 06.05.06.2019
Genel Kurul Saati Sahibi Olunması Gereken Son T ESENYURT
Adres onventıon Hotel , Gökevler Mahleri
1 - Açılış ve Toplantı B - Başkanlık Divanı'na Toplanturulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunması, 018 yılına ait Bağımsız Deneti8 yılına ait Finansal Tablolarylanması
6 - Yönetim Kurulu ürı ibra edilmesi
7 - Şirket'in 2018 yılı Kar dağıtım sonucurisinin görüşülüp karara bağlaerinin aylık ücretleri ve huzu Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyfından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanrulu ile Ticaret Bakanlığı İç lınan izne istinaden kayıtlı ssürenin uzatılması ve bu doğru başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin onaylanması
11enlemeleri uyarınca, Şirketin vermiş olduğu Teminat, Rehin iği gelir veya menfaatler husuu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayı7.1" sayılı "Kurumsal Yönetim lik Arz Eden İşlemler" hakkınd
13 - 2018 yılı içerisindeki ılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
14 - st düzey yöneticilerin ücretleulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 nel Kurul Sonuçları Şirketimizin 12 Haziran 2019 günü saat 12 .30'da Kaya İstanbul Faır&Conventıon Hotel , Gökevler Mah.2317 Sok.No:1 Esenyurt/İSTANBUL adresinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu katılanların oy birliği ile kabul edildi
2) Şirketin 2018 yılı faaliyetle vermiş olduğu TRİ'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi
8) Şirketin 2018 yılı içinde bağış yapmadığı Genel Kurula bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin 2019 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıkt Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi
Alınan kararları içeren olağKararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.06.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12 Haziran 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19/06/2019 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/769188


BIST