Ana Sayfa***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13 Haziran 2019 - 14:22 www.borsagundem.com

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 29 Mayıs 2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 02.05.2019
Genel Kurul Tarihi 29.05.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe PENDİK
Adres Şirket merkezi, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,
4 - 2018 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6 - Kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve kararı,
7 - Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
8 - 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2019 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,
9 - 2018 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
11 - Yönetim Kurulu'na yapılan seçimin onaya sunulması,
12 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
15 - Dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK Gündem ve Vekaletname_29052019Güncel.pdf - İlan Metni
EK: 2 GK Bilgilendirme Dokumanı_29052019Güncel.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 12.06.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli. Kapalı.29052019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı Tutanağı.29.05.2019.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 29 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12 Haziran 2019 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/767983


BIST