Ana SayfaJCR, Ceditwest Faktoring'in SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu'nu 8,75 görünümünü ise 'Pozitif' olarak belirledi----

JCR, Ceditwest Faktoring'in SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu'nu 8,75 görünümünü ise 'Pozitif' olarak belirledi

12 Haziran 2019 - 11:00 www.borsagundem.com

JCR Eurasia Rating, Ceditwest Faktoring A.Ş. SPK Kurumsal Yönetim
İlkelerine Uyum Notu'nu 8,75 Görünümünü ise "Pozitif" olarak
belirledi.
JCR'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"JCR-ER, CREDİTWEST FAKTORİNG A. Ş.'nin SPK Kurumsal Yönetim
İlkelerine Uyum Notunu (8.75), görünümü ise (Pozitif) olarak revize
etmiştir. Şirket'in dört ana bölümden aldığı uyum notları aşağıdaki
tabloda yer almaktadır.

Ana
Bölümler 12.06.2015 10.07.2016 12.06.2017 12.06.2018 12.06.2019
Pay
Sahipleri 8,08 8,32 8,32 8,51 8,51
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 8,44 8,60 8,60 8,60 8,89
Menfaat Sahipleri 7,84 8,13 8,34 8,53 8,53
Yönetim Kurulu 8,32 8,57 8,71 8,71 8,91
Genel Uyum Notu 8,22 8,45 8,53 8,60 8,75

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunun [(7) Eşik
Puanı]'nın üzerinde olması nedeniyle, BORSA İSTANBUL Kurumsal Yönetim
Endeksinde kalmaya devam edecektir.
Diğer taraftan, SPK düzenlemelerine göre gerçekleştirilen bu uyum
analizlerinin yanında derece ayrışım seviyesinin daha da
kuvvetlendirilmesi, sektörel ve uluslararası karşılaştırma imkânı elde
edilebilmesi amacıyla JCR-ER'nin özgün metodolojisine dâhil ettiği
ilave ölçümlere göre CREDİTWEST FAKTORİNG için belirlenen diğer detay
seviyeler ise aşağıdaki tabloda toplu halde gösterilmiştir:
12 Haziran 2019
Ana Bölümler Sayısal Yakınsama Not Derecesi Görünüm
Değer Düzeyi
Pay Sahipleri 85,10 AAA (Trk)
(Liyakat Üstü) (a)
(Üstün) Stabil
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 88,90 AAA (Trk)
(Liyakat Üstü) (a)
(Üstün) Stabil
Menfaat Sahipleri 85,33 AAA (Trk)
(Liyakat Üstü) (a)
(Üstün) Stabil
Yönetim Kurulu 89,10 AAA (Trk)
(Liyakat Üstü) (a)
(Üstün) Pozitif
Genel Uyum 87,48 AAA(Trk)
(Liyakat Üstü) (a)
(Üstün) Pozitif

CREDİTWEST FAKTORİNG kurumsal yönetim ilkelerine genel yakınsama
düzeyi, JCR ER'in metodolojik altyapısı ve notasyon gösterimi
içerisinde [AAA (Trk)/Liyakat Üstü] kategorisine, Not Derecesi ise
[a/Üstün] seviyesine tekabül etmektedir.
İzleme döneminde Şirket, Pay Sahipleri ile Menfaat Sahipleri ana
bölümlerinde geçen sene ulaştığı uyum seviyesini korumuştur. Ek olarak
bu dönemde
2019 yılı başında, yeni formatı ile kamuya açıklanan "Kurumsal
Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu"
marifetiyle Şirketin şeffaflık seviyesi yükselmiştir. Bu gelişme ile
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ana bölümünün uyum notu da
arttırılmıştır.
2018 yılında genel kurul toplantısında seçilen iki bağımsız
yönetim kurulu üyesinin katkısı ile Yönetim Kurulunun kalitesinin ve
etkinliğinin yükseldiğine kanaat getirildiği için Yönetim Kurulu ana
bölümünün uyum notu arttırılmıştır.
İzleme döneminde gerçekleşen bu olumlu gelişmeler, şirketin genel
uyum notunun artmasının gerekçelerini oluşturmaktadır.
Ayrıca, geçen izleme döneminde Şirket bünyesinde oluşturulan
"Yasal Uyum Komitesi" marifetiyle hukuki risklerin düşeceği ve risk
yönetiminde etkinlik sağlanacağına kanaat getiren JCR ER, Yönetim
Kurulu ana bölümünün ve Şirket'in genel görünümü (Pozitif) olarak
belirlemiştir.

NOTLAR
Ana Bölümler 12.06. 2019
Pay Sahipleri 8,51
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 8,89
Menfaat Sahipleri 8,53
Yönetim Kurulu 8,91
Genel Uyum 8,75 "

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey