Ana SayfaMTA, uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için MAPEG'den birden fazla yeni ruhsat talep edebilecek----

MTA, uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için MAPEG'den birden fazla yeni ruhsat talep edebilecek

12 Haziran 2019 - 07:31 www.borsagundem.com

Maden Tetkik ve Arama(MTA) Genel Müdürlüğü, uhdesindeki ruhsatları
bölerek aynı alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden(MAPEG)
birden fazla yeni ruhsat talep edebilecek.
Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, MAPEG tarafından MTA Genel Müdürlüğü adına yeni
ruhsatlar düzenlenebilecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin
faaliyet gösteren rödovansçılara, mevzuat değişikliği nedeniyle oluşan
maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilecek. Destek
tutarları belirlenirken kömür fiyatlarının değişimi de dikkate
alınacak.
Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda değişiklik yapan
kanunla Devlet hakkı oranlarına ilişkin yapılan değişiklikler, 2018
yılı Devlet hakkı hesaplamalarında uygulanmayacak.
28 Şubat 2019 tarihinden önce MTA tarafından hazırlanan kaynak
veya rezerv raporları olan madenler için bu maddenin yayımından
itibaren 6 ay içerisinde Genel Müdürlüğe başvurulması halinde, MTA'ya
buluculuk hakkı verilecek.
Ayrıca, Jeotermal kaynak ve doğal minarelli su arama ve işletme
faaliyetleri ile Devlet ve il yolları, otoyollar, demir yolları,
havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri, maden, petrol, doğalgaz, su
isale hatları gibi kamu yararı niteliği taşıyan ya da gerçek veya
tüzel kişilere ait diğer yatırımların birbirlerini engellemesi,
jeotermal kaynak ve doğal minarelli su arama ve işletme
faaliyetlerinin yapılamaz hale gelmesi, yatırım için başka alternatif
alanların bulunamaması durumunda, jeotermal kaynak ve doğal minarelli
su arama ve işletme faaliyetleri ve yatırımla ilgili karar, kamu
yararı açısından yatırımların önceliği ve önemini tespit etmek üzere,
ilgili Bakanlığın uygun görüşü alınarak Bakanlık tarafından verilecek.
Bakanlık tarafından alınan bu kararlar, kamu yararı kararı yerine
geçecek. Jeotermal kaynak ve doğal minarelli su arama ve işletme
faaliyetinin yapılamaz hale geldiği alanın ruhsattan taksir edilmesine
veya ruhsatın iptal edilmesine Bakanlık tarafından karar verilecek.
Bakanlık veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından
gerekli görülmesi halinde hazırlatılan rapor, danışmanlık ücretleri,
yapılacak tetkik ve incelemeler için gerekli yolluk, gündelik ve
benzeri tüm harcamalar yatırımcı tarafından karşılanır. Ayrıca
Bakanlık veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kararı ile
faaliyeti kısıtlanan jeotermal kaynak ve doğal minarelli su arama ve
işletme faaliyetleri yapanın veya yatırım sahibinin yatırım giderleri,
lehine karar verilen tarafça tazmin edilecek. Yatırım çakışması
işlemleri nedeniyle Bakanlıkça veya Maden ve Petrol İşleri Genel
Müdürlüğünce herhangi bir sebeple ödenmek zorunda kalınan tutar,
lehine karar verilen tarafa rücu edilecek.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190612-1.htm

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey