Ana Sayfa***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

31 Mayıs 2019 - 10:57 www.borsagundem.com

***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı Dökümanı Güncellenmiştir
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 30.05.2019
Genel Kurul Tarihi 28.06.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2019
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe AKYURT
Adres Balıkhisar Mahallesi Köyiçi Kümeevleri No:574 Akyurt/Ankara

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 - 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması
5 - 2018 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
7 - 2018 ve izleyen yıllarda kar elde edilmesi halinde kar dağıtımına ilişkin yöntemin karara bağlanması
8 - Görev süreleri sona ermiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi
10 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
11 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2019 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması ve 2019 yılında Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
13 - 2018 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - 2018 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Emek Elektrik Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766652


BIST