Ana SayfaSPK, Denge Yatırım Holding'te pay alım teklifi bilgi formunu onayladı----

SPK, Denge Yatırım Holding'te pay alım teklifi bilgi formunu onayladı

31 Mayıs 2019 - 06:33 www.borsagundem.com

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Denge Yatırım Holding'te pay alım
teklifi bilgi formunu onayladı.
SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:
"Denge Yatırım Holding A.Ş. (Şirket)?nin sermayesinin %12,45?ini
temsil eden 6.224.999,937 adet (A) grubu ve sermayenin %30,41?ini
temsil eden 15.206.290,341 adet (B) grubu olmak üzere toplamda
sermayenin %42,86?sına tekabül eden 21.431.290,278 TL nominal değerli
paylarının 11.02.2019 tarihinde borsa dışında Mustafa Uğur BAYRAKTAR
tarafından satın alınması nedeniyle Mustafa Uğur BAYRAKTAR?ın,
Şirket?in diğer pay sahiplerine yönelik pay alım teklifinde bulunma
yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Kurulumuzun II-26.1 sayılı
Pay Alım Teklifi Tebliği?nin (Tebliğ) zorunlu pay alım teklifine
ilişkin hükümleri çerçevesinde hazırlanan pay alım teklifi bilgi
formunun Kurulumuzca onaylanması talebinin
a) Şirket?in 1 TL nominal değerli (B) grubu payı başına asgari
2,72 TL fiyat üzerinden pay alım teklifinde bulunulması şartıyla
olumlu karşılanmasına,
b) Tebliğ?in 13?üncü maddesi uyarınca fiili pay alım teklifine
başlanması gereken 2 aylık sürenin dolmuş olması nedeniyle Tebliğ?in
17?nci maddesi çerçevesinde 12.04.2019 tarihinden itibaren
hesaplanacak faiz tutarının pay alım teklifi fiyatına eklenmesine
karar verilmiştir."

http://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2019&no=29

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey