Ana Sayfa***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)----

***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

15 Mayıs 2019 - 19:53 www.borsagundem.com

***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/05/2019
Karar Sayısı
15.05.2019
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
ÜÇ AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU
Banka'nın Yönetim Merkezinin Adresi : 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Caddesi Şişli Plaza A Blok N7
Şişli/ İstanbul
Banka'nın Telefon ve Faks Numaraları : (0 212) 368 34 34, (0 212) 368 35 35
Banka'nın Internet Sayfası Adresi : http//www.turklandbank.com
İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi : [email protected]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ"e göre hazırlanan üç aylık konsolide olmayan finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır:
? BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
? BANKANIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI
? İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
? BANKANIN MALİ BÜNYESİNE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
? KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
? SINIRLI DENETİM RAPORU
? ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
Bu raporda yer alan konsolide olmayan üç aylık finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, sınırlı denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.
Raoul NEHME
Yönetim Kurulu Başkanı
Marwan El ABİAD
Genel Müdür
M. Behçet PERİM
Genel Müdür Yardımcısı
H.Efe İÇLİ
Mali Kontrol
Müdürü
Nadya Nabil Tawfik TALHOUNİ
Denetim Komitesi Üyesi
Mustafa Selçuk TAMER
Denetim Komitesi Üyesi
Salim CHAHINE
Denetim Komitesi Başkanı
Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler:
Ad-Soyad / Ünvan : Sevgi Üstün / Yönetmen
Tel No : (0 212) 368 37 24
Fax No : (0 212) 368 35 35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764233


BIST