Ana Sayfa***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15 Mayıs 2019 - 17:01 www.borsagundem.com

***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 09.04.2019
Genel Kurul Tarihi 06.05.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No:4 Ümraniye, 34776 İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulunca 2018 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
3 - 01 Ocak ? 31 Aralık 2018 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması
4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2018 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
6 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, dağıtılacak kar payı oranının belirlenmesi
7 - Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üye seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılında yapılan bağışlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2018 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında izin verilmesi
13 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Toplantı Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 VEKALETNAME ÖRNEĞİ 090419.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Proxy Statement 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Ordinary General Meeting Agenda 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 090419- guncellenmiş.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7 General Assembly Information Document - 090419- updated.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2018 Yılı Ortaklar Genel Kurul Toplantısı 06.05.2019 tarihinde (bugün) "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde saat 14:00 ?de yapılmış olup Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı ve Dağıtılacak Temettü Tablosu açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları ile 2018 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.
2018 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibariyle ödenmiş sermaye üzerinden %10,27 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 0,10265 TL (net 0,10265 TL) kar payı olmak üzere toplam 25.000.000 TL tutarında karın nakit olarak 12 Haziran 2019 tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimini de temin etmek üzere TUNCAY ÖZİLHAN, KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI, SALİH METİN ECEVİT, TALİP ALTUĞ AKSOY, RECEP YILMAZ ARGÜDEN,TUĞBAN İZZET AKSOY, EFE YAZICI, RASİH ENGİN AKÇAKOCA, UĞUR BAYAR (Bağımsız Üye), FATMA ASLI BAŞGÖZ (Bağımsız Üye), ALİ GALİP YOGANCIOĞLU (Bağımsız Üye), MEHMET ERCAN KUMCU' nun (Bağımsız Üye) bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir.
2019 Yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.
Şirketin 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışlar ile şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 15.05.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 AGHOL Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2018 Kar Dağıtım Tablosu Ek_EN.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 2018 Kar Dağıtım Tablosu Ek_TR.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 AGHOL Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.05.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.05.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764139


BIST