Ana Sayfa***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Banka Finansal Rapor ----

***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15 Mayıs 2019 - 14:23 www.borsagundem.com

***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
527.700 -11 3.103 139.828 0 670.620 670.620
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
22.788 22.788 22.788
Yeni Bakiye
527.700 -11 3.103 162.616 693.408 693.408
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.516 29.516 29.516
Kar Dağıtımı
4.044 -4.044
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.044 -4.044
Dönem Sonu Bakiyeler
527.700 -11 7.147 158.572 29.516 722.924 722.924
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
527.700 7 7.147 314.348 849.202 849.202
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
527.700 7 7.147 314.348 849.202 849.202
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
65.036 65.036 65.036
Kar Dağıtımı
7.789 -7.789
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.789 -7.789
Dönem Sonu Bakiyeler
527.700 7 14.936 306.559 65.036 914.238 914.238


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.684.439 8.898.313 12.582.752 4.122.246 8.960.006 13.082.252
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1) 186.547 374.928 561.475 174.023 345.283 519.306
Teminat Mektupları
186.547 321.515 508.062 174.023 274.727 448.750
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
186.547 321.515 508.062 174.023 274.727 448.750
Banka Kredileri
0 2.395 2.395 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 2.395 2.395 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 45.952 45.952 0 65.803 65.803
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 45.952 45.952 0 65.803 65.803
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 5.066 5.066 0 4.753 4.753
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1) 394.095 2.088.443 2.482.538 273.820 1.295.728 1.569.548
Cayılamaz Taahhütler
394.095 2.088.443 2.482.538 273.820 1.295.728 1.569.548
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
394.095 2.088.443 2.482.538 273.820 1.295.728 1.569.548
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.103.797 6.434.942 9.538.739 3.674.403 7.318.995 10.993.398
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.103.797 6.434.942 9.538.739 3.674.403 7.318.995 10.993.398
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
336.601 751.376 1.087.977 818.029 1.276.979 2.095.008
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
285.591 254.271 539.862 540.650 520.229 1.060.879
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
51.010 497.105 548.115 277.379 756.750 1.034.129
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.767.196 5.683.566 8.450.762 2.856.374 6.042.016 8.898.390
Swap Para Alım İşlemleri
1.050.624 3.203.168 4.253.792 155.328 4.241.000 4.396.328
Swap Para Satım İşlemleri
1.716.572 2.480.398 4.196.970 2.701.046 1.801.016 4.502.062
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
44.989 868.724 913.713 50.960 821.342 872.302
EMANET KIYMETLER
44.989 0 44.989 50.960 0 50.960
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
44.989 0 44.989 50.960 0 50.960
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
0 0 0 0 0 0
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
0 0 0 0 0 0
Diğer Rehinli Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 868.724 868.724 0 821.342 821.342
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.729.428 9.767.037 13.496.465 4.173.206 9.781.348 13.954.554


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
27.599 -1.723
Alınan Faizler
209.383 117.854
Ödenen Faizler
-143.018 -29.353
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.603 5.586
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.854 2.095
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-8.593 -6.600
Ödenen Vergiler
-2.040 -743
Diğer
-41.590 -90.562
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-445.149 898.168
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-193.447 -413.625
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
75.635 -88.184
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-38.996 5.994
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-381.745 436.489
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
1.315.058 42.483
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.190.153 910.868
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-31.501 4.143
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-417.550 896.445
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-715 19
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-715 -71
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 173
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 -83
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-649 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-649 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-87.938 -66.749
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-506.852 829.715
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.450.814 864.642
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.943.962 1.694.357


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
65.036 29.516
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.036 29.516


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.290.752 4.504.511 5.795.263 1.863.795 4.264.784 6.128.579
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.287.310 4.371.752 5.659.062 1.836.559