Ana Sayfa***ISMEN* *ULUSE*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)----

***ISMEN* *ULUSE*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15 Mayıs 2019 - 13:30 www.borsagundem.com
celleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayi
15.04.2019, 24.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir dirim İçeriği

Açıklamalar

Zorunlu pay alım teklifi aracılığını yürütmekte olduğumuz Eaton Industries XX Unlimited Company tarafından kamuya duyağıda yer almaktadır:
"Ulusoy Elektrik Taahhüt ve Ticaret Aubat 2019 tarihinde yapılan duyuruda özetle, Şirketin toplam ödenmiş sermayesinin %82,275'ine ve Şirketin toplam oy haklarının %90,153'üne tekabül ede Ulusoy'un mülkiyetinde bulunan 65.820.008 TL nominal değerlna ilişkin ("İşlem") olarak 31 Ocak 2019 tarihinde adı geçen ortaklar ile Eaton Corporation plc'nin dolaylı iştiraki olan Eaton Capital Unlimited Compı açıklanmıştı. Sözleşme tarihini takiben Eaton Capital Unlidan doğan tüm hak ve yükümlülüklerini, yine Eaton Corporation plc grubu şirketi olan Eaton Industries XX Unlimited Company'e ("Eaton Industries") devidurum açıklaması ile ise bahsi geçen pay devrine ilişkin kap, söz konusu pay devri işlemi için ödenen toplam bedelin 234.767.525,84 ABD doları olduğu ancak bu pay devir bedelinin Şirketin 15 Nisan 2019 tarihi ulmak suretiyle düzeltmeye tabi olacağı belirtilmiştir.
Düniyle, Şirketin net aktif durumu hakkında Eaton Industries ile paylarını satan ortaklar arasında mutabakata varılmış olup, pay devri işlemi için ödenenilmiştir.
Söz konusu düzeltme sonrasında İşlem kapsamında, ubu paylar için pay başına 3,5717 ABD doları ödenmiş olup, İşleme ilişkin Sözleşme'nin imzalandığının kamuya duyurulduğu tarih olan 01 Şubat 2019 tari oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlar166 TL olarak tespit edilmiştir. İşlem haricinde, Eaton Industries geçtiğimiz altı ay içinde herhangi bir ULUSE payı satın almamıştır. Bu doğrultuda, sası Kurulu tarafından onaylanmasına tabi olmak koşuluyla, p-26.1) Pay Alım Teklifi Tebliği Madde 15/1 uyarınca 1 adet ULUSE payı için 3,5717 ABD dolalanan ABD doları alış kurundan yüksek olanı kullanılacaktır.
Pay alım fiyatının kesinleşen Türk Lirası karşılığı pay alım teklifinin başlamasından önceki iş günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacaktır.
Zorunlu pay alım teklifine ilişkin olarak 24 Nisan 2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulkümleri çerçevesinde kamuya bilgi verilmeye devam edilecektir."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764069


BIST