Ana Sayfa***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

15 Mayıs 2019 - 08:32 www.borsagundem.com
Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? arar Tarihi ağıtımı Konusu Görüşüldü mü? r Payı Ödeme Şekli i Ödeme Ödeme 1 TL Nominal Değayı - Brüt(TL) 1 TL Nominal DePayı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%)t(TL) 1 TL Nominal Değerli Payt(%)
GOODY, TRAGOODY91E9 in 0,0766586 7,66586

Kar Pay Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (3)
Ka (4)

Peşi 27.05.2019 27.05.2019

(1) Kar payının şirket tar payı hakkı bulunmadan işlem gif edilen).
(2) Kar payının şpayın kar payı hakkı bulunmadaplerinin hesaplarına giriş yaplem gören tipteki payların hakih.
Pay Olarak Kar Payı Ödemeilgileri r Payı Oranı(%)
GOODY, TRAGOO 0

Ek Açıklamalar
Goodyear L2019 tarihinde gerçekleştirilevergi düzenlemelerine uygun ol takiben en geç 31 Mayıs 2019 Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 163.785.650 114.358.211,17
4. Vergiler ( - ) 37.756.261 28.750.725,41
5. Net Dönem Kârı 126.029.389 8ayı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel KanuST