Ana SayfaBazı kambiyo işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi sıfır olarak belirlendi, diğer işlemlerde BSMV yüzde 0.1 olacak----

Bazı kambiyo işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi sıfır olarak belirlendi, diğer işlemlerde BSMV yüzde 0.1 olacak

15 Mayıs 2019 - 07:07 www.borsagundem.com

Bazı kambiyo işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri
vergisi sıfır olarak belirlenirken, diğer işlemlerde BSMV yüzde 0.1
olarak uygulanacak.
Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine
ilişkin kararda değişiklik yapıldı.
Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de
yayımlandı.
Buna göre, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri
Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri
vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591
sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi:
"e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1, aşağıda
sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır
1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya
birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi
kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi
borçlusuna yapılan kambiyo satışları,"

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190515-2.pdf

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey