Ana SayfaEmeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı----

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

15 Mayıs 2019 - 06:37 www.borsagundem.com

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin
Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.
Sermaye Piyasası Kurulunun(SPK) konu ile ilgili yönetmelik
değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 13/3/2013 tarihli ve 28586 sayılı Resmî Gazete?de
yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine
İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(5) Fonların performansının değerlendirilmesi ile bu
değerlendirmeler sonucunda portföy yöneticilerine uygulanacak teşvik
ve tedbire ilişkin usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığının
görüşünü alarak belirlemeye Kurul yetkilidir."

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190515-16.htm

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey