Ana SayfaBeyaz Filo, "Devreden KDV" tutarıyla ilgili bir süre tahmininde bulunmanın doğru olmayacağının düşünüldüğünü bildirdi----

Beyaz Filo, "Devreden KDV" tutarıyla ilgili bir süre tahmininde bulunmanın doğru olmayacağının düşünüldüğünü bildirdi

15 Mayıs 2019 - 06:28 www.borsagundem.com

Beyaz Filo, "Devreden KDV" tutarıyla ilgili öngörülerin zamansal
planlamasını yapmanın mevcut belirsizlikler içerisinde hataya çok
açık olacağından bir süre tahmininde bulunmanın doğru olmayacağını
düşündüklerini açıkladı.
Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler
verildi:
"Borsa İstanbul A.Ş. tarafından gönderilen 24.04.2019 tarihli
yazıda, Şirketimiz varlıkları arasındaki "Devreden KDV" tutarıyla
ilgili geleceğe yönelik öngörülerimizin, 2018 yılı sonu itibariyle
farklı sonuçlanmasının nedenleri ve geleceğe yönelik yeni öngörülerin
nasıl oluşturulduğu konusundaki açıklamaların KAP'tan duyurulması
istenmiştir.
Bilindiği üzere, konu ile ilgili açıklamalarımız 01.07.2016
tarihinde ve 14.03.2017 tarihinde yapılmış olup son açıklamamızda
özetle devreden KDV Alacağının 2017 yılı sonunda 71 milyon TL, 2018
yılı sonunda 41 milyon TL olması ve 2019 yılı sonunda da
aktiflerimizin %10'unun altına düşmesi öngörülmekteydi.
Şirketimizin 2015 yılı sonu itibariyle 85 milyon TL olan ve 2016
yılı içindeki bakiyesi 107 milyon TL seviyesine kadar ulaşan devreden
KDV alacağı 2018 yılı sonunda 62 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirketimizin KDV alacaklarının azaltılmasına yönelik öngörüsü esas
olarak sahip olunan 2 araç markasına yönelik yeni araç satışlarının
performansına bağlıdır.
Devreden KDV Alacağının öngörünün altında azalma gerçekleşmesinde,
2018 yılı içinde ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik
değişikliklerden, içinde bulunduğumuz otomotiv sektörünün en çok
etkilenen alanlardan biri olması sonucu satışlarda azalma meydana
gelmesi önemli faktör olmuştur.
2018 yılı içerisinde döviz kurlarının olağan dışı yükselmesi,
faizlerin artması neticesinde kredi maliyetlerinin artması, hem
ülkemizde hem de dünyadaki ekonomik ve politik belirsizliklerin devam
etmesi, birçok sektörü olumsuz etkilediği gibi otomotiv sektörünü de
olumsuz etkilemiş, ülkemiz genelinde satışlar ve iş hacimleri yaklaşık
%35 daralmıştır. Son açıklanan rakamlar sektördeki daralmanın
sürdüğünü göstermektedir.
Hükümetimizin uygulamaya koyduğu ekonomik tedbirler kapsamında
otomotiv sektörünün canlandırılmasına yönelik atılan adımlar içinde
yer alan vergi düzenlemeleri de satış adetleri açısından olumlu sonuç
verse de, şirketimizdeki devreden KDV konusu özelinde olumsuz bir yan
etki ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte otomotiv sektörünün öneminin
farkında olduğunu her zaman gösteren ekonomi yönetimimizin, almakta
olduğu ve planladığı tedbirlerin içinde bulunduğumuz 2019 yılında
sektöre önemli bir canlılık kazandıracağı ve tüm olumsuzlukları
sileceğine olan inancımız tamdır.
Şirketimiz açısından da sektör genelindeki bu olumsuzluklar, kısa
vadede devreden KDV alacağının azalmasına yönelik öngörülerimizi
olumsuz şekilde etkilemiştir.
22.03.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 30722 sayılı 2.el
otomobillerin alış satış KDV oranlarının düzenlenmesi ile ilgili
Cumhurbaşkanlığı kararının, uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan
kaldırması nedeniyle sektör açısından olumlu bir karar olduğu
düşünülmektedir. KDV oranları ile ilgili yapılan düzenlemenin de
etkisiyle Şirketimizin faaliyet alanları nedeniyle KDV alacaklarının
artış imkanlarının azalacağını, ekonomik politikaların sektörel
canlanmayı sağlaması ile birlikte de KDV alacaklarının hızlı bir
azalma trendine gireceğini öngörmekteyiz.
Bu öngörülerin zamansal planlamasını yapmak mevcut belirsizlikler
içerisinde hataya çok açık olacağından bir süre tahmininde bulunmanın
doğru olmayacağını düşünmekteyiz. "

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763979

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey