Ana SayfaResmi Gazete'de Bugün-15 Mayıs----

Resmi Gazete'de Bugün-15 Mayıs

15 Mayıs 2019 - 06:23 www.borsagundem.com

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
?? Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname
Numarası: 36)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
?? 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü
Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin
Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:
1106)
?? Kahramanmaraş İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve
Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 1108)
?? Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilmesi Planlanan Anamur
Kadılar DM-Evciler DM Arası Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1109)
?? Dağsu (Rize Diyanet Eğitim Tesisi) Ayrımı-Isırlık İl Yolu Projesi
Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1110)
?? 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111)
ATAMA KARARLARI
?? İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan Genel Müdür
Yardımcılıklarına, Nurullah ÖZTÜRK ve Volkan BEKTAŞ?ın Atanması
Hakkında Karar (Karar: 2019/114)
?? Kültür ve Turizm Bakanlığına Yapılan Atamalar Hakkında Karar
(Karar: 2019/115)
?? Kültür ve Turizm?Bakanlığında Açık Bulunan Burdur İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğüne, Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah
KILIÇ?ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/116)
?? Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığına, Prof. Dr. Muzaffer
ŞEKER?in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/117)
?? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Açık Bulunan Demiryolu Düzenleme
Genel Müdür Yardımcılığına, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi
Başkanı Bilal TIRNAKÇI?nın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/118)
YÖNETMELİKLER
?? Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(Karar Sayısı: 1107)
?? Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
?? Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri
Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların
Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
?? Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
?? Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin
Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
?? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde 375 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Ek 26 ncı Maddesi Kapsamında Görev Yapan Sözleşmeli
Personel Hakkında Yönetmelik
?? Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde 375 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Ek 26 ncı Maddesi Kapsamında Görev Yapan Sözleşmeli
Personel Hakkında Yönetmelik
TEBLİĞ
?? 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi
Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)?de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (No: 2019/27)
KURUL KARARI
?? Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/05/2019 Tarihli ve 8579
Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
?? Anayasa Mahkemesinin 3/4/2019 Tarihli ve 2014/19506 Başvuru
Numaralı Kararı
?? Anayasa Mahkemesinin 3/4/2019 Tarihli ve 2015/5365 Başvuru Numaralı
Kararı
?? Anayasa Mahkemesinin 17/4/2019 Tarihli ve 2015/4821 Başvuru
Numaralı Kararı
?? Anayasa Mahkemesinin 17/4/2019 Tarihli ve 2015/12128 Başvuru
Numaralı Kararı

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey