Ana Sayfa***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***----

***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***

15 Mayıs 2019 - 06:00 www.borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
0200 |İrlanda |Nisan | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 93,1|
02 | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -30,5MLN|
| İthalat($) | | | 1,70MLR|
| | | İhracat($) | | 1,73MLR|
0200 |Güney Kore |Nisan | Mevsimsel Düzeltilmişüksek| | %3,8|
0250 |Japonya |Nisan | M2(Yıllık) |Düşük | %2,3| %2,4|
| M3(Yıllık) | | %2,1| %2,1|
04 | Ücret Fiyat Endeksi |Orta | %0,6| %0,5|
| | | Ücret Fiyat Endeksi | %2,3| %2,3|
0430 |Avustralya |Mayıs | Westpac-MI Tüketici Grta | | 100,7|
| | | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | | | %1,9|
05 | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,0|
| Sanayi Üretimi(Yıllık) | | %6,5| %8,5|
| | | Perakende Satışlar( | | %0,91|
| | | Perakende Satışlar( | %8,6| %8,7|
0500 |Çin |Ocak-Nisan | Kırsal Olmayan Sabit Yatırımlar |Orta | %6,4| %6,3|
05n | Gayrimenkul Yatırımları |Orta | | %11,8|
| Konut Satışları | | | %5,6|
| | | İnşaat Başlangıçlar | | %11,9|
0500 |Çin |Nisan | İşsizlik Oranı üksek| | %5,2|
0600 |Japonya |Haftalık | Petrol Stoku(KL) |Düşük | | 12,69MLN|
| Benzin Stoku(KL) | | | 1,60MLN|
| Nafta Stoku(KL) | | | 1,51MLN|
| | | Motorin Stoku(KL | | | 1,47MLN|
| | | Gaz Yağı Stoku(KL) | | | 1,17MLN|
| | | Rafineri Kapasiteleri | | | %89,1|
0600 |Japonya |Nisan | Tokyo Kat Mülkiyeti Satışları |Düşük | | -%7,7|
0700 |Malezya |Mayıs | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | |
| | | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | |
0700 |Endonezya |Mart | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 540MLN|
| | | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,4|
0800 |Moğolistan |Nisan | M2(Aylık) |Düşük | | %0,6|
| | | M2(Yıllık) | | | %22,5|
0800 |Moğolistan |Nisan | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 229,9MLN|
| | | İhracat($) | | | 678,1MLN|
| | | İthalat($) | | | 448,2MLN|
0800 |Moğolistan |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,7|
0800 |Moğolistan |Nisan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,9|
0800 |Moğolistan |1.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %6,1|
0800 |Moğolistan |4.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %6,6|
0800 |Katar |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,03|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,31|
0800 |Moğolistan |Nisan | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %6,5|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %5,3|
0800 |Peru |Mart | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %2,09|
0830 |Kazakistan |Mart | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 2,34MLR|
| | | İhracat($) | | | 4,55MLR|
| | | İthalat($) | | | 2,21MLR|
0900 |Azerbaycan |Nisan | İmalat Sektörü Çalışan Sayısı(Yıllık) | | | %2,0|
0900 |Danimarka |Nisan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%1,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,0|
0900 |Norveç |Nisan | Dış Ticaret Dengesi(NOK) |Yüksek| | 13,9MLR|
| | | İhracat(NOK) | | | 79,7MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%3,2|
| | | İthalat(NOK) | | | 65,8MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %2,2|
0900 |Finlandiya |Nisan | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,0|
| | | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %1,8|
0900 |Finlandiya |Mart | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %1,7|
0900 |Finlandiya |1.Çeyrek | GSYH(Öncü) |Yüksek| | %0,7|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %2,2|
0900 |Finlandiya |Mart | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -37MLN|
0900 |Romanya |1.Çeyrek | GSYH(Öncü) |Yüksek| | %0,9|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %4,1|
0900 |Danimarka |1.Çeyrek | GSYH(Öncü) |Yüksek| | %0,8|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %2,6|
0900 |Japonya |Nisan | Makine Aksamı Siparişleri(Aylık) |Düşük | | -%28,5|
| | | Makine Aksamı Siparişleri(Yıllık) | | | -%25,7|
0945 |Fransa |Nisan | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %2,8|
1000 |Macaristan |1.Çeyrek | GSYH(Öncü) |Yüksek| | %1,0|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %5,1|
1000 |Türkiye |Mart | Perakende Satış Hacmi(Aylık) |Orta | | %0,8|
| | | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | | | -%4,9|
| | | Perakende Ciro(Aylık) | | | %1,5|
| | | Perakende Ciro(Yıllık) | | | %14,2|
1000 |Türkiye |Şubat | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %14,7|
| | | Tarım Dışı İşsizlik Oranı | | | %16,8|
| | | Genç işsizlik oranı | | | %26,7|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | | %52,2|
| | | İstihdam Oranı | | | %44,5|
| | | İşsiz Sayısı | | | 4,67MLN|
| | | İşgücü | | | 31,83MLN|
| | | İstihdam | | | 27,16MLN|
| | | Tarım İstihdamı | | | 4,62MLN|
| | | Tarım Dışı İstihdam | | | 22,54MLN|
| | | İşgücüne Dahil Olmayanlar | | | 29,19MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %13,3|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Tarım Dışı İşsizlik Oranı| | | %15,5|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşgücü | | | 32,31MLN|
1000 |Türkiye |Mart | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) |Düşük | | %1,3|
| | | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %13,6|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) | | | %2,4|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %20,6|
| | | İnşaat Ciro Endeksi(Aylık) | | | -%7,3|
| | | İnşaat Ciro EndeksiYıllık) | | | -%22,0|
| | | Ticaret Ciro Endeksi(Aylık) | | | %1,8|
| | | Ticaret Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %13,0|
| | | Hizmet Ciro Endeksi(Aylık) | | | %2,2|
| | | Hizmet Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %20,2|
1000 |Slovakya |1.Çeyrek | GSYH(Öncü) |Yüksek| | %0,8|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %3,6|
1000 |Slovakya |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,7|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,7|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %2,4|
1000 |Türkiye |Nisan | İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi |Düşük | | 52,3|
1100 |IEA |Mayıs | 2019 Global Petrol Talebi Büyüme Tahmini(V/G) |Düşük | | 1,4MLN|
1100 |İtalya |Mart | Sanayi Siparişleri(Aylık) |Orta | | -%2,7|
| | | Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri(TL) | | | 78,85MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Hariç Gider(TL) | | | 67,47MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Giderleri(TL) | | | 11,38MLR|
| | | Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri(TL) | | | 54,37MLR|
| | | Merkezi Yönetim Vergi Gelirleri(TL) | | | 41,09MLR|
1100 |Polonya |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | %1,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %2,2|
1100 |Bulgaristan |1.Çeyrek | GSYH(Öncü) |Yüksek| | %0,8|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %3,2|
1100 |Bulgaristan |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,6|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,2|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %2,8|
1100 |Bulgaristan |1.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %4,7|
1100 |Polonya |1.Çeyrek | GSYH(Öncü) |Yüksek| | %0,5|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %4,9|
1115 |Türkiye |Haftalık | Merkez Bankası Rezervleri($) |Düşük | | 93,05MLR|
| | | Brüt Döviz Rezervleri($) | | | 72,63MLR|
| | | Altın Rezervleri($) | | | 20,42MLR|
1115 |Namibya |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %1,1|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,1|
1200 |Güney Kıbrıs |1.Çeyrek | GSYH((Öncü) |Yüksek| | %1,0|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %3,8|
1200 |Hırvatistan |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,9|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %1,4|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %0,8|
1200 |Türkiye |Nisan | REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,69|
| | | REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,16|
| | | REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,63|
| | | REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,93|
| | | REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,11|
| | | REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,33|
1200 |İzlanda |Nisan | Yakalanan Balık Miktarı(Ton) |Düşük | | 118.448|
| | | Yakalanan Balık Miktarı(Yıllık) | | | -%25,0|
1200 |Karadağ |Nisan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,2|
1200 |Karadağ |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,8|
1200 |Euro Bölgesi |1.Çeyrek | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %1,0|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,3|
1230 |Malezya |Mayıs | SGS 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 744.188|
| | | SGS 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %6,7|
1230 |Endonezya |Nisan | Otomobil Satışları(Yıllık) |Düşük | | -%11,4|
1230 |Almanya |Mayıs | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,74|
1230 |Romanya |Mayıs | BNRO Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %2,50|
1240 |Portekiz |Mayıs | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,393|
1240 |Portekiz |Mayıs | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,363|
1300 |İrlanda |Mart | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 6,3MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 13,58MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 6,59MLR|
1300 |Bulgaristan |Nisan | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 25,03MLR|
1300 |İrlanda |Mart | Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | -%0,1|
| | | Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %4,3|
1300 |Kırgızistan |Nisan | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %17,8|
1300 |Moldova |Mart | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-217,9MLN|
| | | İhracat($) | | | 241,4MLN|
| | | İthalat($) | | | 459,3MLN|
1300 |Finlandiya |Nisan | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 9,43MLR|
1300 |Kuzey Makedonya |Nisan | MBA Refinansman Endeksi | | | 1238,5|
| | | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | | | %0,8|
1400 |Burundi |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,9|
1400 |Polonya |Mayıs | NBP Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %1,50|
1400 |Bangladeş |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,42|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,55|
1400 |Zimbabve |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %4,38|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %66,80|
1400 |Kırgızistan |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,7|
1400 |Kırgızistan |Nisan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,2|
1400 |Güney Afrika |Nisan | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %1,0|
1400 |Kırgızistan |Nisan | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %5,3|
1400 |Umman |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,43|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,00|
1400 |Katar |Mart | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%2,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %3,3|
1400 |Kazakistan |Nisan | İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 66,9|
| | | Hizmet Sektörü PMI | | | 56,3|
1500 |Umman |Mart | M2(Yıllık) |Düşük | | %2,6|
| | | Toplam Krediler(Yıllık) | | | %4,1|
1500 |Hindistan |Nisan | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-10,89MLR|
| | | İhracat($) | | | 32,55MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %11,02|
| | | İthalat($) | | | 43,44MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %1,44|
1500 |Sri Lanka |Mart | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,9|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,9|
1530 |ABD |Haftalık | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi |Düşük | | -0,87|
| | | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | | | -0,69|
15 | New York Fed İmalat Endeksi |Orta | 8,0| 10,1|
| | | New York Fed Fiyat | | 14,0|
| | | New York Fed İstihd | | 11,9|
| | | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | | | 7,5|
15 | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| %0,2| %1,6|
| Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %3,6|
| | | Otomobil Hariç Pera | %0,7| %1,2|
| | | Otomobil Hariç Pera | | %3,6|
1530 |Kanada |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,4| %0,7|
| Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %2,0| %1,9|
| Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,3|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllı | | %1,6|
| | | Genel TÜFE(Yıllık) | | %1,8|
| | | Medyan TÜFE(Yıllık) | | %2,0| %2,0|
| Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | | %2,1| %2,1|
16 | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 0,3MLR|
| | | İhracat(Euro) | | 23,4MLR|
| | | İthalat(Euro) | | 23,1MLR|
1600 |Azerbaycan |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
16 | GSYH |Yüksek| | %0,2|
| GSYH(Yıllık) | | | %2,2|
1600 |Gana |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksüksek| | %1,2|
| | | Tüketici Fiyat Ende | | %9,3|
1600 |Kanada |Nisan | 2.El Konut Satışları(Aylık) |Düşük | %1,8| %0,9|
| 2.El Konut Satışları(Yıllık) | | | -%4,6|
16 | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| %0,0| -%0,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %2,8|
| | | İmalat Sanayi Üreti | %0,1| %0,0|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %1,0|
| | | Madencilik Üretimi(Aylık) | | | -%0,8|
| Madencilik Üretimi(Yıllık) | | | %1,0|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | %87,7| %79,0|
1630 |Euro Bölgesi |Nisan | CB Öncü Göstergeler Erta | | %0,0|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,0|
1700 |ABD |Mart | İşletme Stokları(Aylık) |Orta | %0,0| %0,3|
| İşletme Stokları(Yıllık) | | | %4,9|
| | | İşletme Satışları(Aylık) | | | %0,1|
| | | İşletme Satışları(Y | | %2,4|
| | | Perakende Stokları(Aylık) | | | %0,3|
| | | Perakende Stokları(Yıllık) | | | %4,3|
| İşletme Stok/Satış Rasyosu | | | 1,48|
1700 |ABD |Mayıs | NAHB Konut Piyasası Endeksi |Düşük | 64| 63|
| | | NAHB Müstakil Konut | | 69|
| | | NAHB Müstakil Konut 6 Aylık Beklenti Endeksi | | | 71|
| | | NAHB Alıcı Potansiyeli Endeksi | | | 47|
17 | Atlanta Fed İş Dünyası Enflasyon Beklentisi |Düşük | | %1,9|
1700 |Peru |Mart | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %8,2|
1730 |ABD |Haftalık | DOE Petrol Stokları(Vrta | | 466,6MLN|
| | | DOE Petrol Stokları Net Değişim | | | -3,96MLN|
| | | DOE Benzin Stokları(Varil) | | | 226,1MLN|
| DOE Benzin Stokları Net Değişim | | | -0,6MLN|
| | | DOE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | | | 125,6MLN|
| | | DOE Damıtılmış Ürün | | -0,16MLN|
| | | DOE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | | | 46MLN|
| | | DOE Cushing Stokları Net Değişim | | | 0,82MLN|
| DOE Kapasite Kullanım Oranı | | | %88,9|
1800 |Kolombiya |1.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | %0,6|
| | | GSYH(Yıllık) | | %2,8|
1800 |Cape Verde |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,0|
18 | TÇÜD Ham Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 2,99MLN|
| | | TÇÜD Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | | | -%11,7|
| | | TÇÜD Ham Çelik Üret | | %13,3|
1800 |Botsvana |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,3|
18 | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,1|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,2|
1830 |Dominik Cum. |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksüksek| | %0,65|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,47|
1830 |Ukrayna |Mart | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-777,2MLN|
| İhracat($) | | | 3,89MLR|
| | | İthalat($) | | | 4,67MLR|
1830 |Ukrayna |1.Çeyrek | GSYH(Öncü) üksek| | %1,1|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %3,5|
1900 |ABD |Haftalık | Demiryolu Taşımacılık Hacmi |Düşük | | 535.089|
| Demiryolu Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | -%2,0|
| | acmi | | | 268.559|
| | | Vagon Taşımacılık H | | %1,0|
| | | Intermodel Taşımacılık Hacmi | | | | Intermodel Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | -%4,9|
19 | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-155,9MLN|
| | | | | 72,25MLN|
| | | İthalat($) | | 228,2MLN|
1900 |İsrail |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Y | | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,4|
22 | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %4,7|
| | ksi(Yıllık) | | | %54,7|
2200 |Kolombiya |Mart | ISE Ekonomik Aktiviteüşük | | %2,7|
2300 |ABD |Mart | Net Sermaye Girişi/Çıkışı($) |O | | | Uzun Dönem Swap Hariç($) | | | 51,9MLR|
| Uzun Dönem Swap Dahil($) | | | 33,1MLR|
| | an ABD Hazine Kağıdı($) | | | 1,131T|
| | | Japonya'nın Elinde | | 1,072T|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey