Ana Sayfa***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)----

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

10 Mayıs 2019 - 19:12 www.borsagundem.com

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2019
Karar Sayısı
2019/08
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

                                           FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
  
 KARAR TARİHİ: 10 MAYIS 2019
  
 KARAR SAYISI: 2019/08
  
 FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ 
  
  
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR, 
  
A)    Şirketimizin "1 Ocak 2019 - 31 Mart 2019" dönemine ait bağımsız incelemeden  geçmemiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan finansal tablo ve faaliyet raporunun  tarafımızca incelendiğini, 
 
B)    Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
 
C)    Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
 
 Saygılarımızla,
  
                                      
 FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763289


BIST